Varför Enduce?

Enduce energibesparande golvbrunn är effektiv, enkel och ger betydande resursbesparingar. En ny standard.

Enduce Golvbrunn monterad

Baserat på forskning

Enduce banar ny väg för medvetna byggare och fastighetsutvecklare. Kärnteamet består av forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler. Högst effektivitet till lägst kostnad.

Högeffektiv energiåtervinnande teknik ska vara en självklarhet i hushåll och fastigheter. Branchen behöver en ny standard.

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce
Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

Varför just en duschgolvbrunn?

Idag pratar alla om att spara energi och de flesta vet att att duschen är en stor energibov i hushållen. Men detta var ingen självklarhet när vi påbörjade utvecklingsarbetet för drygt 15 år sedan. Låt oss zooma ut lite för att besvara frågan – varför Enduce? Här är förklaringen till varför vi gör det vi gör och varför vår produkt är vad den är.

1. Ett utmanande utgångsläge

En ohållbar energiförsörjning…
Idag är cirka 80 % av världens energiförsörjning är fossil. Även i framtiden, år 2050, beräknas andelen vara så hög som 60 %.

Källa: IEA International Energy Agency, World Energy Outlook 2022

och likaså en ohållbar resursförbrukning
Vi förbrukar jordens resurser i ett rasande tempo så till den grad att vi egentligen skulle behövt två jordklot.

Källa: Earth Overshoot Day, Earth overshoot day 2022

Diagram över earth overshoot day
Illustration av den termiska utvecklingen inom byggnadsteknik som infraröd termografi

2. Analyser och insikter - ur ett systemperspektiv

Fastighetssektorn slukar energi…
Fastighetssektorn står för 30 % av den globala energianvändningen.

KällaEurostat, Energy consumtion in EU households, 2020

…inte minst till varmvattenproduktion
En betydande andel av energianvändningen i fastigheter går åt till varmvattenproduktion

Källa: Pratima Singh et al., Energy pattern analysis of a wastewater treatment plant, 2012

…och duschen är den stora förbrukaren…
Duschen är ofta den i särklass största förbrukaren av varmvatten i hushåll.

…där energin bokstavligen spolas bort
Ofta rinner uppvärmt vatten rakt ut i avloppet helt utan energiåtervinning.

Källa: Passive House Institute, The potential of waste-water heat recovery systems, 2022

Energin utgör den stora resursförbrukaren – inte vattnet

Resursförbrukningen är i huvudsak knuten till uppvärmningen av vatten snarare än vattenförbrukningen. 

Källa: Erika Wallén, Livscykelanalys av dricksvatten – en studie av ett vattenverk i Göteborg, 1999

Energiåtervinning där den gör störst nytta – i duschen

Det effektivaste sättet att återvinna varmvattenenergi är lokalt i duschen.

Källa: R. Saagi et al., City-wide model-based analysis of heat recovery from wastewater using an uncertainty-based approach, 2022, samt Passive House Institute, The potential of waste-water heat recovery systems, 2022

 

3. Forskningsbaserad innovation

Unik know-how från forskning och industri
Enduce team har mångårig och unik kompetens och erfarenhet från industri och forskning

Evidensbaserat
Analys och evidens ligger till grund för allt vi gör.

Tillvarata 100 år av teknisk innovation
Vi möjliggör världens mest effektiva teknik för värmeåtervinning – plattvärmeväxlaren som är robust, industriellt beprövad och har 100 års utvecklingstid bakom sig.

Tydliga designprinciper 
Vi är noggranna med att maximera kundnyttan – högst effektivitet till lägst kostnad. Det gör vi t.ex. genom att använda beprövade tekniker och komponenter, undvika rörliga komponenter och utbytesdelar, bygga robust och användarvänligt m.m.

Enduce Golvbrunn

4. Vår lösning - en viktigt bidrag till helheten

Enduce E1 – energiåtervinning i världsklass
Vi erbjuder världens mest effektiva teknik för energiåtervinning från duschvatten.

Källa: RISE Research Institutes of Sweden AB, Provning av energieffektivitet hos värmeväxlare, 2022

 

5 möjliggörande patent
Innovativ patenterad teknik möjliggör högsta effektivitet och säkerställer funktion över tid. 

I all sin enkelhet
Inga utbytes- eller slitagedelar, inget behov av elanslutningar, inga rörliga delar m.m. Enduce E1 är byggd för att fungera över tid i all sin enkelhet. 

Resultatet

Energi- och effektbesparing

Minskad miljö-och klimatpåverkan

Ökad lönsamhet och fastighetsvärde

Ladda ned

Unik kombination

Världsledande teknik

Produktens verkningsgrad är världsledande. Detta möjliggörs med av industriellt beprövad och högeffektiv teknik i kombination med våra patenterade innovationer. Verkningsgraden är verifierad av RISE 2022 (dokumentation kring detta finns att ladda ner).  

Enkel rengöring

Produkten är utformad för att enkelt kunna rengöras vid behov. Ett integrerat rengöringssystem motverkar de igensättningar som tidigare utgjort ett hinder för energiåtervinning av gråvatten. Detta utan att göra avkall på vare sig komfort, hygien eller design. Lätt att räkna hem

Produkten är designad enligt tydliga principer – den ska vara robust, högeffektiv, enkel att installera, sakna slitagedelar och utbytesfilter m.m. Fokus har varit att skapa maximal effektivitet till lägsta kostnad för såväl kund, samhälle som klimat.

En ny standard för duschgolvbrunnar

Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris. Detta gör vår produkt ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Dessutom är den enkel att installera. Detta gör Enduce till en viktig och självklar pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.


Enduce monterar sin golvbrunn

Webbinarium & möten

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och om genomförda installationer. Vi lyfter också fram studier och evidens som talar för den här typen av installation samt det värde som skapas. Webbinariet genomförs via Teams.

Du är också välkommen att boka ett digitalt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt i åtanke eller vill fördjupa dig i vår värdekalkyl. Vi hjälper gärna till.

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att få en grov uppskattning om hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. De värden du anger beräknas tillsammans schablonvärden i branschen och från aktuella studier. Läs mer i vår Kunskapsbank

Kommer strax

Gör vår fördjupade värdekalkyl

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Bra att veta

Du är välkommen att fylla i ditt önskemål via den här länken. Självklart kan du även ta direktkontakt med oss. Hör av dig till Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller aleksander.teir@enduce.se

Ja, Enduce golvbrunn bygger på en industriellt beprövad teknik, som vi har anpassat till moderna badrum. Det är en robust produkt med tydliga monteringsanvisningar.

Genom att ta in Enduce redan i projekteringsskedet, blir energikalkyler och driftbudgetar på rätt nivå från början. Installationen kräver inget större merarbete. 

Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. Det är en ny standard för golvbrunnar.


Den integrerade plattvärmeväxlaren ser till så att värdefull energi inte spolas ut i avloppet. I stället används det utgående duschvattnet till att värma upp nytt vatten, i ett hygieniskt och robust system.  Med Enduce golvbrunn återvinns 71–75 procent av energin (verifierat av RISE 2022). Det är mer än vad någon annan lösning på världsmarknaden kan prestera i dag.


I övrigt är Enduce precis som vilken golvbrunn som helst. Den passar i de flesta badrum, är enkel att installera och lätt att rengöra. 

Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. Utöver pengar och nya affärsmöjligheter, sparar vi på jordens och samhällets resurser.

I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på 11 procent över hela fastigheten.

Energikalkylerna påverkas naturligtvis mycket positivt. De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens regler och miljödirektiv. Kloka miljöval stärker också ert arbetsgivarvarumärke och gör fastigheten mer attraktiv för slutkunden.
Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.
Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.