Enduce E1

Reducerat klimatavtryck

Minskat
klimat­avtryck

Reducerad energiförbrukning

Förbättrad
energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde

Reducerad resursförbrukning

Reducerad
resurs­förbrukning

En ny standard.

Vår energiåtervinnande duschgolvbrunn Enduce E1 är okomplicerad, effektiv och rejält resursbesparande. Värmen från använt duschvatten leds genom en värmeväxlare som förvärmer kallvattnet till duschblandaren och minskar därmed energi- och varmvattenförbrukningen upp till tre fjärdedelar.

Unikt med Enduce E1 är att lösningen är passiv (utan elanslutningar, pumpar eller utbytesfilter) i kombination med världsledande verkningsgrad vilket gör den otroligt kostnadseffektiv och robust. Ett integrerat rengöringssystem förebygger och förhindrar igensättningar i värmeväxlaren som tidigare har utgjort ett hinder för högeffektiv energiåtervinning ur duschvatten. 

Enduce E1 i dusch med klinkergolv och duschvägg i glas

Varför Enduce E1?

Fastighetssektorn står för stor del av energianvändningen.

Bostads- och fastighetssektorn är den sektor som globalt använder mest energi. I Sverige står sektorn bostäder och service för 39 procent av den slutgiltiga energianvändningen.
Källa
Eurostat, Energy consumption in EU households, 2020.

Betydande del av energiförbrukningen går åt till varmvattenproduktion.

I en modern bostad utgörs så mycket som 40 procent av den totala energiförbrukningen för uppvärmning av varmvattenförbrukning.
Källa: Baserat på Boverkets energiförbrukning för varmvattenproduktion 25 kWh/m2 och en energiprestanda på byggnaden 62 kWh/m2.

Duschen är den stora varmvattenförbrukaren i hushållen.

Duschen kombinerar det i genomsnitt varmaste vattenflödet med den i särklass längsta varaktigheten för respektive tapptillfälle. Oftast rinner uppvärmt vatten rakt ut i avloppet helt utan energiåtervinning.
Källa: Sevela P et al., University of Innsbruck, Unit of Energy Efficient Building, Potential of waste-water heat recovery in reducing the EU's energy need, 2022

Energin utgör den i särklass största resursförbrukningen – inte vattnet.
Resursförbrukningen handlar framförallt om uppvärmningen av vatten snarare än vattenförbrukningen.  

Källa: Erika Wallén, Livscykelanalys av dricksvatten - en studie av ett vattenverk i Göteborg, 1999 samt Pratima Singh et al-, Energy pattern analysis of a wastewater treatment plant, 2012. 

Energiåtervinning gör störst nytta i duschen.
Genom att placera enheten för energiåtervinning i duschen så minimeras energiförlusterna till omgivningen och ger högsta möjliga effektivitet och återvunnen energimängd.

Källa: R. Saagi et al., City-wide model-based analysis of heat recovery from wastewater using an uncertainty-based approach, 2022, samt Passive House Institute, The potential of waste-water heat recovery systems, 2022.

Störst nytta till lägst kostnad för plånbok, samhälle och klimat

Enduce E1 fungerar passivt utan behov av utbytesfilter, elanslutning eller pumpar, något som gör den robust, okomplicerad och mycket kostnadseffektiv. Materialen är omsorgsfullt valda för att minska klimatpåverkan. Plattvärmeväxlaren innebär världsledande effektivitet jämfört med alternativa lösningar. Kort och gott - en ny standard.

Illustration av den termiska utvecklingen inom byggnadsteknik som infraröd termografi

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.

Traditionell dusch
Enduce E1

Patenterad innovation

Enduce E1 är robust, enkel och driftsäker. Ett integrerat varmvattendrivet rengöringssystem säkerställer effektivitet över tid. 

FAQ

Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce E1 minskar varmvattenförbrukningen (energin till uppvärmning av varmvatten) som utgör den i särklass största miljö- och klimatbelastningen vid duschning.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Golvbrunnen är även konstruerad för full reparerbarhet. Det vill säga att samtliga interna och rörliga komponenter går att byta ut om något skulle gå sönder.   
Anslutningen av tätskikt mot Enduce E1 sker via traditionella klämramsanslutningar för antingen tätskiktsfolie för klinkergolv, eller för plastmatta.

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att uppskatta hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. 

Med Enduce E1

Minskad driftkostnad
kr/år
Energibesparing
kWh/år
Minskning CO2
kg/år
Återbetalningstid
år
Energikostnad för dusch
kr/år
Ekonomisk avkastning
%
Förbättring av energiprestanda
kWh/m2 Atemp

Justera parametrar

Varmvattenuppvärmning
Energikostnad (snitt över tid)
kr/kWh
Duschplatsens utformning
(energiförlust)
Jag vill beräkna energi-
besparingen utifrån
Varmvattenförbrukning i hushållet
1000 kWh/person/år
Boende per duschrum
st
Andel varmvatten till duschning
%
Hushållets totala duschtid
minuter/dag
Vattenflöde i duschen
liter/minut
Duschvattentemperatur
C
Kallvattentemperatur
C
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 Atemp
Yta Atemp
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 BOA
Yta BOA
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Energikostnad för dusch utan Enduce
3 600 kr/år

Kontakta oss angående ditt projekt

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Bra att veta

Du är välkommen att fylla i ditt önskemål via den här länken. Självklart kan du även ta direktkontakt med oss. Hör av dig till Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller aleksander.teir@enduce.se

Enduce E1 är utformad för att fungera enligt de normer som finns i och testas även på samma sätt som andra liknande produkter. Golvbrunnen bygger på beprövad teknik anpassad till moderna badrum. Gediget know-how från forskning och industri ligger bakom vår innovation och våra patent. Produkten är robust, utan slitagedelar och med tydliga monteringsanvisningar. 

Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på över 10-15 procent för hela fastigheten. De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens miljödirektiv. 

Besök gärna vår FAQ för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43