Duschgolvbrunnar med 75 % energiåtervinning.

Reducerad energiförbrukning

Sänkt energi­förbrukning och förbättrad energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader
och förbättrat driftnetto

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde
och finansierings-utrymme

Reducerad resursförbrukning

Kraftigt
reducerad resurs­förbrukning vid duschning

Reducerat klimatavtryck

Kraftigt
minskat klimat­-
avtryck vid
duschning

En ny standard.

Att minska effekt- och energiåtgången vid duschning är en viktig del i omställningen till hållbara bostäder och energisystem. Enduce E1 återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars spolas ut i avloppet. Tekniken minskar resursförbrukningen rejält och jämnar även ut bostäders effektbehov, något som ger sänkta kostnader för såväl fastighetsägare som energiproducenter. 

Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll. Mycket har gjorts inom energieffektivisering men tyvärr är normen fortfarande att vi spolar varmvattenenergi helt utan återvinning rakt ut i avloppsnätet. Branschen behöver en ny standard!

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

Sänkta kostnader och minskat klimatavtryck.

Fastighetssektorn står för en stor del av den globala energianvändning och i en modern bostad kan uppåt 40 procent av energiförbrukningen gå åt till uppvärmning av varmvatten. 

En av de största energislukarna i detta sammanhang är duschen som inte bara har det varmaste vattenflödet utan också den längsta varaktigheten på flödet. Dessvärre rinner det uppvärmda vattnet ofta direkt ut i avloppet vilket leder till enorma mängder förlorad energi.

Duschgolvbrunnen Enduce E1 ger kraftigt sänkta driftkostnader och minskar samtidigt miljöpåverkan. Förändringen märks direkt på energi- och varmvattenförbrukningen.

Högeffektiv energiåtervinning

Vår patenterade lösning tillgängliggör världens mest effektiva värmeväxlarteknik till duschmiljöer. Industriell standard anpassad för moderna hushåll.

Enkel installation
och underhåll

Enduce duschgolvbrunn passar de flesta fastigheter, är enkel att installera och lätt att underhålla tack vare vårt patenterade rengöringssystem.

Robust och
beprövad teknik

Enduce E1 är robust, utan slitage- eller utbytesdelar. Den har testats över 10 000 gånger och finns installerad i både privatbostäder och flerbostadshus.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga. 

Fastighetsägare:

Det faktum att hela investeringen med råge kan bekostas av ökad belåning som kommer av ökat driftnetto är fantastiskt. Det innebär att man både kan öka avkastningen och bättra på sitt miljöavtryck utan att det kostar kapital.

Energistrateg:

Fördelen med den här produkten är att den återvinner energin medan du duschar och 0,05 sekunder senare får du den till godo igen. Det sammanfaller i tid.

Installatör:

Det är verkligen roligt med nya produkter och lösningar i branschen. Tycker om att den går att reparera och har så få utbytbara delar som möjligt.

Aktuella projekt

HSB har installerat Enduce golvbrunn
HSB Living Lab

Fastighet i Göteborg med lägenheter och delade korridorsboenden. Här har 6 enheter installerats.

Norrland YMCA Hostel

Välbesökt hostel i Umeå med delade duschutrymmen. Här har över 3 000 duschningar genomförts med vår teknik under 2 års tid.

Villa i Umeå

Badrumsrenovering i familjehushåll.

Så fungerar det

Enduce golvbrunn återvinner värme ur duschvattnet. Tekniken finns integrerad i duschgolvbrunnen – där den gör som störst nytta. Använt duschvatten leds genom en högeffektiv plattvärmeväxlare innan det spolas ut i avloppet. Där överförs värmen till duschens inkommande kallvatten vilket innebär att betydligt mindre andel hetvatten behöver tillsättas för en behaglig duschtemperatur. På så vis sparas stora mängder energi. Lösningen är passiv utan elanslutning, pumpar eller utbytesfilter. Ett integrerat system för rengöring håller lösningen driftsäker och effektiv över tid. 

Nyheter

Enduce i media

Thomas Holmberg på Enduce

Energieffektiva golvbrunnen: ”Från uppfinning till något som kan bli standard”

Impactloop: Efter 10 års arbete lanserar de sin energisnåla golvbrunn: ”Ska skala upp”

Vi i villa: Ny svensk innovation! Golvbrunn som sänker uppvärmningskostnaden

Thomas Holmberg från Enduce

Almi: Så sparar Enduce energi när vi duschar

Energiexperten Andreas Skälegård och Enduce golvbrunn

VVS-forum: ”Hellre resurseffektiv golvbrunn än dyr designpryl”