Panorama of city

En ny standard för duschgolvbrunnar

Betydande resursbesparing

Save the Earth Icon
Co2 Icon

Minskat

klimatavtryck

Geometric Quarter Circle Shape
Geometric Quarter Circle Shape
Geometric Quarter Circle Shape
Geometric Quarter Circle Shape

75 %

energiåtervinning

House Value Icon

Ökat

fastighetsvärde

Income Loss Icon

Lägre

driftkostnader

Graph Paper Background for School

Enduce golvbrunn återvinner tre fjärdedelar av energin när du duschar.

Försäljning inleds våren 2023 med leverans under hösten/vintern 2023.

Anmäl intresse

Mer information

Begär offert

Check Mark Icon
Check Mark Icon
Check Mark Icon

Högeffektiv energiåtervinning

Robust design

Integrerad rengöring

Bilden visar utförandet för montering i klinkergolv. Endast silen, som kommer i olika utföranden, är synlig efter installation.

Webbinarium

Välkommen att anmäla dig till våra webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och genomförda installationer. Efteråt har du chans att ställa dina frågor.


Nästa tillfällen: 18 april och 4 maj kl. 13:30 (via Teams)

Anmäl dig här

Nyheter och press

Mars 2023


Reportage i

VVS-forum hos energiexperten

Andreas Skälegård

Januari 2023


"Det behövs en ny branschstandard"


Läs pressrelease

Juli 2022


Enduce genomför en

lyckad kapitalrunda med

sikte på en marknads-

introduktion 2023

Maj 2022


Enduce erhåller

3 miljoner kronor från Energimyndigheten

för verifiering

Mars 2023


Intervju med

Thomas Holmberg

VD Enduce i

Aktuell Hållbarhet

November 2022


Artikel om Enduce installationer hos

HSB Living Lab

Juni 2022


"Världens energisnålaste

golvbrunn"


Artikel i VVS-forum

Prenumerera på nyheter från oss

Vårt nyhetsbrev får du ungefär varannan månad. Uppgifterna du lämnar kommer enbart användas av oss och inte delas med andra. Varmt välkommen!

Om oss

Enduce driver med världsledande teknik omställningen till miljö- och klimatsmarta duschar. Uppvärmning av tappvarmvatten utgör den enskilt största energiförbrukaren efter lokaluppvärmning, för både bostäder och hotell. Det mesta av tappvarmvattnet används till just duschning.


Vi har utvecklat världens effektivaste teknik för energiåtervinning ur duschvatten med en energiåtervinningsgrad på 71-75% (verifierad av RISE, januari 2022). Tekniken minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången drastiskt jämfört med en traditionell dusch – utan att göra avkall på komfort, hygien, eller design. Utöver en ledande effektivitet har vi också utvecklat ett användarvänligt rengöringssystem som motverkar de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten.


Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera en ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris, som gör produkten ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Vi bidrar därmed med en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.

Team Enduce

Thomas Holmberg

Verkställande Direktör


thomas.holmberg@enduce.se

070-279 72 67

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef


henrik.hagman@enduce.se

070-947 57 43

Gustav Svenson

Konstruktör och utvecklare


gustav.svenson@enduce.se

070-234 57 29

Profile Icon

Aleksander Teir

Marknadsutvecklare


aleksander.teir@enduce.se

079-103 56 56

Besök eller kontakta oss

Enduce AB


Tvistevägen 47A

907 29 Umeå, Sweden


Org.nr. 559336-5983


090-690 70 95

info@enduce.se

Dokument

Produkten

Företaget

jpg
png

Logotyper

pdf

Måttskiss

pdf

Sprängskiss

pdf

Flödesschema

© 2023 Enduce AB