Duschgolvbrunnar med 75 % energiåtervinning.

Reducerad energiförbrukning

Sänkt energi­förbrukning och förbättrad energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader
och förbättrat driftnetto

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde
och finansierings-utrymme

Reducerad resursförbrukning

Kraftigt
reducerad resurs­förbrukning vid duschning

Reducerat klimatavtryck

Kraftigt
minskat klimat­-
avtryck vid
duschning

En ny standard.

Att minska effekt- och energiåtgången vid duschning är en viktig del i omställningen till hållbara bostäder och energisystem. Enduce duschgolvbrunn E1 återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars spolas ut i avloppet. Tekniken minskar resursförbrukningen rejält och jämnar även ut bostäders effektbehov.

Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll. Mycket har gjorts inom energieffektivisering men tyvärr är normen fortfarande att vi spolar varmvattenenergi helt utan återvinning rakt ut i avloppsnätet. Branschen behöver en ny standard!

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

Sänkta kostnader och minskat klimatavtryck.

Fastighetssektorn står för en stor del av den globala energianvändning och i en modern bostad kan uppåt 40 procent av energiförbrukningen gå åt till uppvärmning av varmvatten. En av de största energislukarna i detta sammanhang är duschen som inte bara har det varmaste vattenflödet utan också den längsta varaktigheten på flödet. Dessvärre rinner det uppvärmda vattnet ofta direkt ut i avloppet vilket leder till enorma mängder förlorad energi.

Passiv funktion
utan elektronik

Enduce E1 är helt passiv, utan rörliga delar eller elektronik. Den kräver ingen elanslutning och har inte heller några slitagedelar som behöver bytas ut.

Robust och
beprövad teknik

Tekniken har testats över 10 000 gånger och genomgått kvalitetssäkring i samarbete med etablerade aktörer inom VVS- och fastighetsbranschen. 

Enkel installation
och underhåll

Enduce E1 passar de flesta fastigheter, både småhus och flerbostadshus. Den är enkel att installera och lätt att underhålla tack vare ett integrerat rengöringssystem. 

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga. 

Hållbarhetschef:

Ett starkt argument tycker jag är att energideklarationen och energiprestandan jämfört med BBR förbättras. Det innebär att värdet på fastigheten höjs, vilket borde vara intressant t.o.m. för de fastighetsägare som inte lånar pengar.

Fastighetsägare:

Det faktum att hela investeringen med råge kan bekostas av ökad belåning som kommer av ökat driftnetto är fantastiskt. Det innebär att man både kan öka avkastningen och bättra på sitt miljöavtryck utan att det kostar kapital.

Installatör:

Det är verkligen roligt med nya produkter och lösningar i branschen. Tycker om att den går att reparera och har så få utbytbara delar som möjligt.

Utmärkelser

Så fungerar det

Enduce golvbrunn återvinner värme ur duschvattnet. Tekniken finns integrerad i duschgolvbrunnen – där den gör som störst nytta. Använt duschvatten leds genom en högeffektiv plattvärmeväxlare innan det spolas ut i avloppet. Där överförs värmen till duschens inkommande kallvatten vilket innebär att betydligt mindre andel hetvatten behöver tillsättas för en behaglig duschtemperatur. På så vis sparas stora mängder energi. Lösningen är passiv utan elanslutning, pumpar eller utbytesfilter. Ett integrerat system för rengöring håller lösningen driftsäker och effektiv över tid. 

Nyheter

Enduce i media

Umeå Universitet
Gustav Nord, Henrik Hagman, Thomas Holmberg, Gustav Svenson

Innovativ forskning i fokus – avknoppningsbolag i final om fint pris

Västerbottens-Kuriren

9 frågor: ”Vi har tagit fram nya prototyper, installerat och fortsatt att duscha”

Impact Loop
NyTeknik

Finalfest för 33 bolag som vill förändra världen – ”Jag blir hoppfull”

Umeå Universitet
VVS-Forum
Thomas Holmberg på Enduce

Energieffektiva golvbrunnen: ”Från uppfinning till något som kan bli standard”

Impact Loop
Thomas Enduce Impactloop
Patent- och Registreringsverket
Enduce E1 energiåtervinnande duschgolvbrunn
Impact Loop

Efter 10 års arbete lanserar de sin energisnåla golvbrunn: ”Ska skala upp”

Vi i villa

Ny svensk innovation! Golvbrunn som sänker uppvärmningskostnaden

Almi
Thomas Holmberg från Enduce

Så sparar Enduce energi när vi duschar