En ny standard

Duschgolvbrunnar med 75 % energiåtervinning

Ledande teknik

Enduce golvbrunn återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. Tekniken minskar resursförbrukningen rejält och och jämnar också ut bostäders effektbehov vilket ger sänkta kostnader för både fastighetsägare och energiproducenter.

Enduce är det svenska greentech-företaget som med energismarta produkter banar ny väg för medvetna byggare och fastighetsutvecklare. Kärnteamet består av forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler. Högst effektivitet till lägst kostnad.

Betydande besparing

Vi ger oss på den enskilt största energiboven i hushåll

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

Efter uppvärmningen av fastigheter står tappvarmvatten, det vill säga det varmvatten vi får ur kranen, för den största delen av vår energiförbrukning. För nybyggda hus rör det sig om mellan 35–45% och det är när vi duschar som förbrukningen är som allra störst. Att minska energiåtgången vid duschandet är därför en viktig del i omställningen mot hållbara bostäder och energisystem.

Aktuella projekt

Villa i Umeå

Familjehushåll med renovering av badrum. Här har nyligen vår senaste version installerats.

HSB har installerat Enduce golvbrunn
HSB Living Lab

Fastighet i Göteborg med lägenheter och delat korridorsboende. Här har vi 6 installationer i drift och samlar löpande data både från fastigheten och boende.

Norrland YMCA Hostel

Välbesökt hostel i Umeå med delade duschutrymmen. Här har tusentals duschar genomförts med vår teknik under lång tid.

Enduce monterar sin golvbrunn

Webbinarium & möten

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och om genomförda installationer. Vi lyfter också fram studier och evidens som talar för den här typen av installation samt det värde som skapas. Webbinariet genomförs via Teams.

Du är också välkommen att boka ett digitalt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt i åtanke eller vill fördjupa dig i vår värdekalkyl. Vi hjälper gärna till.

Så funkar det

Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. Tekniken finns integrerad i duschgolvbrunnen och ersätter således den traditionella golvbrunnen.

där använt duschvatten leds genom en högeffektiv värmeväxlare innan det spolas ut i avloppet. Där överförs värmen till duschens inkommande kallvatten vilket innebär att det behöver blandas ut med betydligt mindre andel hetvatten för att nå behaglig duschtemperatur. På så vis sparas stora mängder energi. 

Enduce Golvbrunn

Nyheter

Senaste nytt

Thomas Holmberg från Enduce

Så sparar Enduce energi när vi duschar

HSB Living Lab

Artikel om Enduce installationer hos HSB Living Lab