Investerare

Denna sida vänder sig till dig som är ägare eller vill investera i vårt företag.

Greentech-företag i Umeå

Vi är ett svenskt greentech-företag som banar ny väg för medvetna aktörer i fastighetsbranschen som vill spara resurser.

Kärn-teamet i Enduce är forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler. Vårt unika know-how är det som särskiljer oss på världsmarknaden.

Våra investerare

Investerare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investerare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investerare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Risker och konkurrens

Som bolag är vi mycket riskmedvetna. De tekniska riskerna möter vi genom att arbeta med gedigen och berövad teknik som vi anpassat till byggbranschens behov. Vårt kärnteam lägger all kraft på att säkerställa att tekniken är pålitlig och robust. Det är också viktigt att den är lätt att installera, reparera och hålla ren.

Vad gäller konkurrensen på marknaden har vi bra koll. I dagsläget finns det inga konkurrenter som överträffar oss i energieffektivitet, vilket förstås gör vår teknik intressant för andra att snegla på. För att säkra vår position har vi fem patent i rullning.

Riskerna kopplade till vår bolagsutveckling och marknadsetablering, möter vi genom en aktiv dialog med våra kunder, samarbetspartners, vår styrelse, affärscoacher och investerare. Vi testar och utvärderar våra aktiviteter kontinuerligt och har ett agilt förhållningssätt.

Ensamma om att lyckas

Enduce driver med världsledande teknik omställningen till miljö- och klimatsmarta duschar. Enduce har utvecklat världens effektivaste teknik för energiåtervinning ur duschvatten med en energiåtervinningsgrad på 71-75% (verifierad av RISE, januari 2022). Tekniken minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången drastiskt jämfört med en traditionell dusch.


Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera en ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris, som gör produkten ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Vi bidrar därmed med en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.

Ladda ned

Porträtt av Thomas Holmberg på Enduce

Thomas Holmberg

Verkställande Direktör
thomas.holmberg@enduce.se
070-279 72 67

En ny standard

Vi ser vår golvbrunn som en ny standard. Det finns ett före och ett efter Enduce och det är lika enkelt som effektivt. Vår patenterade golvbrunn återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. Det finns ingen annan produkt på världsmarknaden som når högre nivåer än detta, vilket det oberoende forskningsinstitutet RISE har verifierat 2022.


I våra lösningar går den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hand i hand. Detta ger våra produkter en enorm potential att både bli marknadsledande och bidra till samhällets energiomställning. Kort sagt, alla vinner på Enduce.

Baserat på forskning

Kärn-teamet i Enduce är forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler.

Vårt unika know-how är det som särskiljer oss på världsmarknaden.

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce
Henrik Hagman
Forskare i energiteknik vid Umeå universitet
Teknik- och produktchef på Enduce

Våra framtidsplaner

För att växa som bolag krävs det förstås att vi adderar fler kompetenser till vårt team. Vi strävar efter hög specialiseringsgrad och att jobba med de bästa i branschen.

Alla dessa samarbeten bidrar på ett kännbart sätt i vår lärandeprocess och rustar oss inför vår expansion. När vår försäljning kommer ingång kommer vi att behöva anställa många kompetenser på kort tid. Då gäller det att veta precis vad vi söker.
Norrland YMCA hostel

Referensprojekt

Norrland YMCA Hostel

Välbesökt hostel i Umeå där vi genomfört verifiering under lång tid med gott resultat. Många tusen duschar har genomförts i två olika versioner av duschkar.

Det är bra för vårt varumärke att kunna erbjuda energibesparande och miljövänlig duschning till våra boende.

Tobias Björkholm
F.d. Föreningsdirektör
KFUM Umeå

Ytterligare vinster

Energi- och effektbesparing

Minskad miljö-och klimatpåverkan

Ökad lönsamhet och fastighetsvärde

Enduce monterar sin golvbrunn

Webbinarium & möten

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och om genomförda installationer. Vi lyfter också fram studier och evidens som talar för den här typen av installation samt det värde som skapas. Webbinariet genomförs via Teams.

Du är också välkommen att boka ett digitalt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt i åtanke eller vill fördjupa dig i vår värdekalkyl. Vi hjälper gärna till.

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att få en grov uppskattning om hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. De värden du anger beräknas tillsammans schablonvärden i branschen och från aktuella studier. Läs mer i vår Kunskapsbank

Kommer strax

Gör vår fördjupade värdekalkyl

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Frågor & svar

Slå på/av innehåll
Vi ser vår golvbrunn som en ny standard. Det finns ett före och ett efter Enduce och det är lika enkelt som effektivt. Vår patenterade golvbrunn återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. Det finns ingen annan produkt på världsmarknaden som når högre nivåer än detta, vilket det oberoende forskningsinstitutet RISE har verifierat 2022.

 I våra lösningar går den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hand i hand. Detta ger våra produkter en enorm potential att både bli marknadsledande och bidra till samhällets energiomställning. Kort sagt, alla vinner på Enduce.

Som bolag är vi mycket riskmedvetna. De tekniska riskerna möter vi genom att arbeta med gedigen och berövad teknik som vi anpassat till byggbranschens behov. Vårt kärnteam lägger all kraft på att säkerställa att tekniken är pålitlig och robust. Det är också viktigt att den är lätt att installera, reparera och hålla ren.

Vad gäller konkurrensen på marknaden har vi bra koll. I dagsläget finns det inga konkurrenter som överträffar oss i energieffektivitet, vilket förstås gör vår teknik intressant för andra att snegla på. För att säkra vår position har vi fem patent i rullning.

Riskerna kopplade till vår bolagsutveckling och marknadsetablering, möter vi genom en aktiv dialog med våra kunder, samarbetspartners, vår styrelse, affärscoacher och investerare. Vi testar och utvärderar våra aktiviteter kontinuerligt och har ett agilt förhållningssätt.
Ja, Enduce golvbrunn bygger på en industriellt beprövad teknik, som vi har anpassat till moderna badrum. Det är en robust produkt, byggd av standardkomponenter och med tydliga monteringsanvisningar.
Med den ökade efterfrågan på hållbara lösningar och energieffektiv teknik, förväntar vi oss en stark tillväxt på lång sikt. Vi ser stora möjligheter att expandera både i Sverige och internationellt. Ökad medvetenhet om hållbarhet och energibesparingar gör att marknaden för energieffektiva lösningar fortsätter att växa. Enduce är välpositionerat för att möta denna efterfrågan med vår innovativa och kostnadseffektiva teknik.
Enduce patenterade golvbrunn återvinner upp till 75% av energin från varmvatten, vilket vida överträffar konkurrenternas prestanda. Vår teknik är både effektiv och enkel att installera och underhålla, vilket ger oss en konkurrensfördel på marknaden.
Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.
Porträtt av Thomas Holmberg på Enduce

Thomas Holmberg

Verkställande Direktör
thomas.holmberg@enduce.se
070-279 72 67

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Senaste nytt

Senaste nytt

Thomas Holmberg från Enduce

Så sparar Enduce energi när vi duschar

HSB Living Lab

Artikel om Enduce installationer hos HSB Living Lab