Investerare

Reducerat klimatavtryck

Minskat
klimat­avtryck

Reducerad energiförbrukning

Förbättrad
energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde

Reducerad resursförbrukning

Reducerad
resurs­förbrukning

En ny standard.

Vi ser vår golvbrunn som en ny standard. Det finns ett före och ett efter Enduce, när duschgolvbrunnar går från att vara snyggt designade hål i marken till att bli energieffektiva och resurssnåla. 

Vår patenterade golvbrunn återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. I våra lösningar går den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hand i hand. Detta ger våra produkter en enorm potential att både bli marknadsledande och bidra till samhällets energiomställning. 

Kort sagt, alla vinner på Enduce. En ny standard för branschen.

Baserat på forskning

Kärn-teamet i Enduce är forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler.

Vårt unika know-how är det som särskiljer oss på världsmarknaden och det som ligger till grund för vår innovation och våra patent.

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce
Henrik Hagman
Forskare i energiteknik vid Umeå universitet
Teknik- och produktchef på Enduce

Patenterad innovation

Vår lösning har utvecklats över lång tid och är patentskyddad såväl i Sverige som internationellt. Fem olika patent skyddar de innovationer som möjliggör, effektiviserar, förbättrar och förenklar tillämpningen av plattvärmeväxlare i duschgråvattenapplikationer. Det gör vår lösning världsledande och positionerar oss för en stark marknadsposition nu och i framtiden.

Våra framtidsplaner

Det finns ett stort behov av energieffektivisering globalt. Allt fler incitament och regleringar träder i kraft vilket starkt talar för lösningar som Enduce E1. Med en ökad efterfrågan på hållbara lösningar förväntar vi oss en stark tillväxt och har stora planer på internationell expansion. Enduce är välpositionerat för att möta denna efterfrågan med skalbar tillverkning, teknik, unik know-how och ett flertal internationella patent. 

Välkommen att kontakta oss för att vara med på resan!

Lär dig mer

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt du vill diskutera. 

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att uppskatta hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. 

Med Enduce E1

Minskad driftkostnad
kr/år
Energibesparing
kWh/år
Minskning CO2
kg/år
Återbetalningstid
år
Energikostnad för dusch
kr/år
Ekonomisk avkastning
%
Förbättring av energiprestanda
kWh/m2 Atemp

Justera parametrar

Jag vill beräkna energibesparingen utifrån:
Varmvattenuppvärmning
Energikostnad (snitt över tid)
kr/kWh
Duschplatsens utformning
(energiförlust)
Varmvattenförbrukning i hushållet
1000 kWh/person/år
Boende per duschrum
st
Andel varmvatten till duschning
%
Hushållets totala duschtid
minuter/dag
Vattenflöde i duschen
liter/minut
Duschvattentemperatur
C
Kallvattentemperatur
C
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 Atemp
Yta Atemp
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 BOA
Yta BOA
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Energikostnad för dusch utan Enduce
3 600 kr/år

Kontakta oss angående ditt projekt

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Frågor & svar

Ja, Enduce golvbrunn bygger på en industriellt beprövad teknik, som vi har anpassat till moderna badrum. Konstruktionen är i linje med bransch och byggnormer och tester för golvbrunnsfunktion och tätskikt görs på samma sätt som med andra produkter. Designprincipen har varit att skapa något som är okomplicerat, robust och hållbart över tid vilket gör livslängden på vår produkt lika lång som badrummet i övrigt.

Besök gärna vår FAQ för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.

Porträtt av Thomas Holmberg på Enduce

Thomas Holmberg

Verkställande Direktör
thomas.holmberg@enduce.se
070-279 72 67

FAQ

Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce E1 minskar varmvattenförbrukningen (energin till uppvärmning av varmvatten) som utgör den i särklass största miljö- och klimatbelastningen vid duschning.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Golvbrunnen är även konstruerad för full reparerbarhet. Det vill säga att samtliga interna och rörliga komponenter går att byta ut om något skulle gå sönder.   
Anslutningen av tätskikt mot Enduce E1 sker via traditionella klämramsanslutningar för antingen tätskiktsfolie för klinkergolv, eller för plastmatta.

Senaste nytt

Enduce i media

Dagens Industri
Impact Loop
Enduce golvbrunn
Västerbottens-Kuriren
Uppvisning av Enduce golvbrunn

Umeåföretag räddar miljön från duschen – ”Ligger helt rätt i tiden”

Umeå Universitet
Gustav Nord, Henrik Hagman, Thomas Holmberg, Gustav Svenson

Innovativ forskning i fokus – avknoppningsbolag i final om fint pris

Västerbottens-Kuriren

9 frågor: ”Vi har tagit fram nya prototyper, installerat och fortsatt att duscha”

Impact Loop
NyTeknik

Finalfest för 33 bolag som vill förändra världen – ”Jag blir hoppfull”

Umeå Universitet
VVS-Forum
Thomas Holmberg på Enduce

Energieffektiva golvbrunnen: ”Från uppfinning till något som kan bli standard”

Impact Loop
Thomas Enduce Impactloop
Patent- och Registreringsverket
Enduce E1 energiåtervinnande duschgolvbrunn
Impact Loop
Enduce golvbrunn

Efter 10 års arbete lanserar de sin energisnåla golvbrunn: ”Ska skala upp”