Om oss

Varje innovation börjar med ett problem

I det här fallet ligger problemet i en enkel handling som de flesta utför nästan varje dag, men som har ett högt pris både ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt: att duscha. Varje gång vi duschar rinner svindlande mängder energi och pengar bokstavligen rakt ner i avloppet.

Vi som grundat Enduce är två gamla ingenjörsvänner med en gemensam passion – att lösa problem och skapa förändring. Henrik är teknisk doktor i energiteknik, teknisk specialist inom processindustrin, och den som kom på idén att överföra och anpassa den teknik som används inom kraft- och processindustri till hushåll. Gustav är konstruktör och produktutvecklare, som med sin know-how kunde bidra med att innovationen gick från skisser och beräkningar till förfinade lösningar och verklighet.

Vi tänkte, att det måste ju finnas en befintlig produkt som på ett effektivt sätt återanvänder energi från använt tappvatten. Så vi började leta. Och leta. Men vi hittade inga lösningar, varken befintliga på marknaden eller i patentdatabaser, som var baserade på grundläggande kunskaper om värmeöverföring i utmanande miljöer; de lösningar som fanns var antingen ineffektiva energitekniskt, otympligt konstruerade (stora, avancerade och dyra), eller tog inte tillräcklig hänsyn till den försmutsning som bildas på värmeöverförande ytor vid återvinning av gråvattenenergi. 

Så vi bestämde oss för att ta saken i egna händer. Vi skulle utveckla världens mest energieffektiva golvbrunnslösning som dels vara så smart i sin utformning att det inte skulle behövas elektronik eller rörliga delar, dels skulle vara ekonomiskt överkomlig för att möjliggöra skalbarhet och miljönytta i en betydande skala.

Vi utgick utifrån kunskapen att plattvärmeväxlaren – en sorts högeffektiv värmeväxlare som har använts framgångsrikt inom industrin i över 100 år – är den mest effektiva lösningen för att överföra energi från ett vattenflöde till ett annat. Men expertisen var enig om att plattvärmeväxlaren var för känsliga för fett, fibrer och smuts, och hade för högt tryckfall, för att kunna användas i en duschgolvbrunn. Det var omöjligt, sa de.

Så vi bestämde oss för att göra det möjligt.

Det här resan började 2008 med ett problem och en idé. Sedan dess har mycket vatten runnit under broarna – för att inte tala om genom duschkabinen i det lilla rummet på Umeå universitet där vi tillbringade mången ledig stund med att testa oss fram till den bästa lösningen. Med inspiration från industrin, och med ett evidensbaserat förfarandesätt, adresserade vi systematiskt plattvärmeväxlarens svagheter en efter en, och tog fram det unika och patenterade system som gjort det möjligt att stoppa ner ett system för varaktig och högeffektiv värmeåtervinning i duschrumsgolvet, helt i linje med högt ställda bygg- och branschregler i Sverige och Norden. Ett system som förvärmer inkommande kallvatten på sin väg till duschblandaren, med hjälp av det varma utgående duschvattnet, så att så mycket som 75 % av duschenergin kan återanvändas.

Här står vi nu, många år, tusentals duschningar, och tiotals prototypgenerationer senare, med fem patent och patentansökningar, och en banbrytande produkt. En högeffektiv och lönsam energiåtervinnande golvbrunn som bidrar mer till en hållbar framtid för varje traditionell energislukande golvbrunn som ersätts.

Teamet

Henrik Hagman
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Henrik Hagman
Teknik- och produktchef
Innovatör, grundare och huvudägare

Henrik är teknisk doktor i energiteknik och teknisk specialist inom processindustrin. Han har jobbat industriellt med energieffektivisering i många år och byggt upp stor kunskap och unik erfarenhet inom i synnerhet energiomvandling, beläggningar i energitekniska applikationer och korrosion.

Thomas Holmberg från Enduce
thomas.holmberg@enduce.se
070-279 72 67

Thomas Holmberg
Verkställande Direktör
Medgrundare och delägare

Thomas anslöt till teamet under våren 2021 och har bakgrund från ett flertal olika ledarskapsroller, inte minst inom flygbranschen med över 10 års erfarenhet från management och som kommersiell flygkapten. Han har drivit företag, innehaft styrelseroller och arbetat som verksamhetschef. 

aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

Aleksander Teir
Teknisk säljare och marknadsutveckare
Delägare

Aleksander anslöt till teamet under våren 2023 i rollen som marknadsutvecklare och teknisk säljare. Han har en tidigare karriär som resande säljare av bland annat vattenreningsprodukter. Aleksander har även arbetat som bygg- och markanläggningsarbetare, butikschef och sjuksköterska.

gustav.svenson@enduce.se
070-234 57 29

Gustav Svenson
Konstruktör och utvecklare
Innovatör, medgrundare och delägare

Gustav har arbetat som teknikkonsult i över 15 år med fokus på produktutveckling och har haft uppdrag hos ett 20-tal olika uppdragsgivare. Drivkraften ligger i att hitta innovativa lösningar på problem och ständigt utvidga kunskapen inom olika områden. 

gustav.nord@enduce.se

Gustav Nord
Styrelseordförande
Medgrundare och delägare

Vår resa

2008
Idén föds

Utifrån research konstateras behovet, potentialen och att idén är värd att satsa på.

2009
Omvärldsanalys

En oberoende sondering utförs av befintliga tekniska lösningar och patent. Slutsatsen visar på en avsaknad av effektiva och skalbara lösningar på marknaden. 

2010
Designfilosofi beslutas
  • Evidensbaserat
  • Högeffektivt
  • Användarvänligt
  • Ekonomiskt överkomligt
  • Standardkomponenter i största möjliga mån
2011
Teknisk verifiering

En rigg för mätning och teknisk verifiering byggs. Olika funktionsprinciper testas och grundläggande möjliggörande lösningar utvecklas och börjar ta form.

2013
Första patentprocessen inleds

Första patentansökan skickas in för tekniken som möjliggör en driftsäker och kostnadseffektiv varmvattenspolning av värmeväxlare.

2014
Innovationsstöd beviljas

Länsstyrelsen Västerbotten beviljar stöd för utveckling.

2015
Internationalisering av patent

Patentansökningen breddas internationellt.

2016
Långtidsutvärderingar inleds

En prototyp installeras och driftsätts för att se hur tekniken presterar över tid.

2017
Beviljat patent!

Vårt första patent beviljas nationellt och internationellt. Patentet skyddar principen om hur varmvatten från fastigheters varmvattensystem kan användas för att termiskt och flödesdynamiskt rengöra värmeväxlarytorna som annars sätter igen efter några tiotal duschar.

2018
Fortsatta långtidsutvärderingar

Flertalet förbättring implementeras kontinuerlig i ett iterativt förbättringsarbete för att öka användarvänlighet, robusthet och energiåtervinningsgrad. 

2019
Ny prototyp

En ny prototypgeneration tillverkas, utvärderas och optimeras utifrån lärdomar som dragits från tidigare utvärderingar.

Tillverkningsunderlag och spec för produktion av demoenheter tas fram.

2020
Ännu en patentprocess inleds

Medel från Umu Holding AB beviljas för skydd av nyutvecklad teknik. Ansökan för ett andra patent görs som skyddar framsteg som gjorts under åren 2015-2020. 

2021
300 tkr från Energimyndigheten

Energimyndigheten beviljar stöd på 300 tkr för konceptutveckling och testning av tekniken i kommersiella miljöer och skriver i beslutet:

“Vid en samlad bedömning och i konkurrens med övriga sökande bedöms projektets potential som betydande och innovationen anses ha goda möjligheter att kunna utvecklas”

Teamet uttökas

Thomas Holmberg ansluter till teamet och breddar fokus från teknik till organisation och affärsutveckling. Ansökan om verifieringsstöd inleds. Enduce blir antagen till företagsinkubatorn Uminova Innovation.

2021
Enduce AB grundas

Gustav Nord ansluter till teamet och företaget Enduce AB etableras för att kommersialisera tekniken som hittills utvecklats inom konsultbolaget DMAIC Engineering AB. 

2022
Nytt stöd från Energimyndigheten

Enduce beviljas 3 miljoner i stöd från Energimyndigheten i syfte att verifiera tekniken med kravställande kunder.

I beslutet står det: 

"Vid en samlad bedömning anses projektets energimässiga och affärsmässiga potential som betydande"

2022
Enduce tar in kapital

En nyemission genomförs och fler ägare ansluter med betydelsefull kompetens och erfarenhet. Kontor och grundorganisation etableras. 

2022
Ytterligare tre patentansökningar

Vi lämnar in ansökningar för ytterligare 3 patent som resultat av produktutvecklingen 2021-2022.

2022
Skarpa veriferingar med kunder

Verifieringar inleds av den senaste prototypen för installation i bjälklag tillsammans med etablerade aktörer inom privatbostadssektorn, allmännyttan och prefab.

2023
Teamet utökas

Aleksander Teir ansluter till teamet som marknadsutvecklare och teknisk säljare med relevant branscherfarenhet från vattenreningsverk.

2023
Produktoptimeringar och tester

Produktoptimeringar och anpassningar utförs inför serieproduktion bl.a. med kompetenser inom industriell design, samt från insikter av verifiering. Typtestning inleds för att certifiera produkten mot aktuella byggnadsnormer. 

2023
augusti
Produktionsutveckling

Leverantörer upphandlas för serietillverkning och verktyg beställs för framställning av komponenter. 

2023
september
Lansering

Enduce E1 lanseras i pressmeddelande. En mängd reportage görs.  

2023
oktober
Serieproduktion inleds

Verktyg för serietillverkning beställs.

2023
november
Enduce på Ny Tekniks 33-lista

Enduce utnämns till en av Sveriges mest lovande startups av tidningen Ny Teknik.

2023
december
Webbshop etableras

Produkten tillgängliggörs för privatpersoner via webbshop.

2024
januari
Leveransstart Enduce E1

Första kundleveranserna inleds från förserien.

2024
februari
Fler patent godkänns

Svenska och internationella patent godkänns. 

2024
mars
Lagerhyllorna fylls upp

Storskalig tillverkning är igång och resultatet börjar synas på lagerhyllorna. 

Vår vision

Enduce teknik blir en ny standard.

Vår ambition är att högeffektiv energiåtervinnande teknik ska vara en självklarhet i alla hushåll och fastigheter.

Våra samarbetspartners

Hexabyte webbhotell logotyp
Uminova Innovation
Oddo
Kransell Wennborg
Miljögiraff
Almi
Ey
Struktur Design
Umeå Universitet Holding
Revenues
XtraMile

Kontakta oss

Bra att veta

Du är varmt välkommen att besöka vårt kontor i Umeå. Du finner oss på Lärlingsgatan 22s.

Adress och organisationsnummer finner du i sidfoten. Kontakta oss om du vill veta mer. 

Besök gärna vår FAQ för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.

Senaste nytt

Enduce i media

Dagens Industri
Impact Loop
Enduce golvbrunn
Västerbottens-Kuriren
Uppvisning av Enduce golvbrunn

Umeåföretag räddar miljön från duschen – ”Ligger helt rätt i tiden”

Umeå Universitet
Gustav Nord, Henrik Hagman, Thomas Holmberg, Gustav Svenson

Innovativ forskning i fokus – avknoppningsbolag i final om fint pris

Västerbottens-Kuriren

9 frågor: ”Vi har tagit fram nya prototyper, installerat och fortsatt att duscha”

Impact Loop
NyTeknik

Finalfest för 33 bolag som vill förändra världen – ”Jag blir hoppfull”

Umeå Universitet
VVS-Forum
Thomas Holmberg på Enduce

Energieffektiva golvbrunnen: ”Från uppfinning till något som kan bli standard”

Impact Loop
Thomas Enduce Impactloop
Patent- och Registreringsverket
Enduce E1 energiåtervinnande duschgolvbrunn
Impact Loop
Enduce golvbrunn

Efter 10 års arbete lanserar de sin energisnåla golvbrunn: ”Ska skala upp”