Om oss

Vi är ett svenskt greentech-företag som banar ny väg för medvetna aktörer i fastighetsbranschen som vill spara resurser.

Varje innovation börjar med ett problem

I det här fallet fanns problemet i en enkel handling som vi alla utför varje dag men som kostar oss och miljön dyrt: att duscha. Varje rinner svindlande mängder energi och pengar som bokstavligen rakt ner i avloppet.

Vi som grundat Enduce är två gamla ingenjörsvänner med en gemensam passion – att lösa problem och skapa förändring. Henrik är teknisk specialist inom processindustrin, expert på värmeväxlingar och den som först kom på idén att den teknik som används inom industrin borde gå att överföra till hushåll. Gustav är konstruktör och produktutvecklare, och den som kunde se till att idén blev verklighet.

Vi tänkte, att någon måste ju ha uppfunnit en produkt som på ett effektivt sätt kan återanvända energi från tappvatten. Så vi började leta. Och leta. Men vi hittade ingenting på marknaden som var tillräckligt bra; de lösningar som fanns var antingen ineffektiva eller otympligt konstruerade.

Så vi bestämde oss för att ta saken i egna händer. Vi skulle ta fram och utveckla världens mest energieffektiva golvbrunnslösning. Den skulle uppfylla två viktiga funktioner: dels ge en mycket hög energiåtervinning, dels vara så smart i sin utformning att det inte skulle behövas elektronik eller rörliga delar.

Vi visste att plattvärmeväxlare – den sortens värmeväxlare som används i industrin och som har en extra stor yta där varmt och kallt vatten möter varandra – är den tveklöst mest effektiva lösningen för att återvinna energi. Men expertisen var enig om att plattvärmeväxlare är alldeles för känsliga för fett, ludd och smuts för att kunna användas i en golvbrunn. Det var omöjligt, sa de.

Så våra ingenjörshjärnor bestämde sig för att göra det möjligt.

Det här var 2008. Sedan dess har mycket vatten runnit mellan broarna – för att inte tala om i duschkabinen i det lilla rummet på Umeå universitet där vi tillbringade varenda ledig stund med att testa oss fram till den perfekta konstruktionen. Med inspiration från industrin adresserade vi plattvärmeväxlarens svagheter en efter en, och experimenterade oss fram till det unika system som gjorde det möjligt att stoppa ner växlaren i en låda under badrumsgolvet. Ett system som gör det möjligt för det inkommande kalla vattnet att möta det utgående varma duschvattnet så att hela 75 % av energin kan återanvändas.

Här står vi nu, många år och fem patent senare, med en helt banbrytande produkt som är gjord för att överleva ditt badrum med bred marginal. Och, om den används av tillräckligt många, förhoppningsvis bidra till en mer hållbar framtid.

Research och utveckling av golvbrunnar
En prototyp av Enduce duschgolvbrunn
Ingenjör på Enduce testar den nya energibesparande duschgolvbrunnen

Vår resa

2008
Idén föds

Behovet och potentialen går upp för oss.

2009
Omvärldsanalys

Oberoende sondering utfördes av befintliga tekniska lösningar, immaterialrätt m.m. och slutsatsen blev att inga effektiva och skalbara lösningar fanns tillgängliga.

2010
Designfilosofin sätts
  • Evidensbaserad
  • Högeffektiv
  • Användarvänlig
  • Ekonomiskt överkomlig 
  • Standardkomponenter i så stor utsträckning som möjligt
2011
Teknisk verifiering

Rigg för mätning och teknikverifiering byggs upp. Funktionsprinciper sätts och möjliggörande tekniska lösningar börjar utvecklas och testas.

2013
Patentprocesser inleds

En arbetskrävande process för att säkra det första patentet inleds.

2014
Innovationsstöd beviljas

Länsstyrelsen beviljar oss stöd för utveckling.

2015
Första patentansökan

Första nationella och internationella patentansökan skickas äntligen in.

2016
Långtidsutvärderingar inleds

En prototyp installeras och driftsätts för att se hur tekniken presterar över tid.

2017
Beviljat patent
Vårt första patent beviljas nationellt och internationellt. Patentet skyddar principen om hur pumpverkan från fastigheters hetvattenstam termiskt och flödesdynamiskt rengör värmeväxlarytorna som annars sätter igen efter några tiotal duschar.
2018
Fortsatta långtidsutvärderingar

Den här omgången så har flera förbättring genomförts kring användarvänlighet, robusthet och energiåtervinningsgrad. 

2019
Ny prototyp

En ny prototypgeneration tillverkas, utvärderas och optimeras utifrån lärdomar som dragits.

Tillverkningsunderlag och spec för produktion av demoenheter tas fram. 

2020
Patentskyddet utökas

Medel från Umu Holding AB beviljas för skydd av nyutvecklad teknik. Ansökan för ett andra patent görs som skyddar framsteg som gjorts 2015 tom 2020. 

2021
300 tkr från Energimyndigheten

Energimyndigheten beviljar stöd på 300 tkr för konceptutveckling och skriver i beslutet:

“Vid en samlad bedömning och i konkurrens med övriga sökande bedöms projektets potential som betydande och innovationen anses ha goda möjligheter att kunna utvecklas” ​

2021
Enduce grundas

Företaget Enduce AB etableras för att kommersialisera tekniken som hittills utvecklats inom konsultbolaget DMAIC Engineering AB.

2022
3 mkr från Energimyndigheten

Enduce beviljas 3 miljoner i stöd från Energimyndigheten i syfte att verifiera tekniken med kravställande kunder. I beslutet står det: 

"Vid en samlad bedömning anses projektets energimässiga och affärsmässiga potential som betydande"

2022
Enduce tar in kapital

En nyemission genomförs och fler ägare ansluter med betydande kompetenser och erfarenheter. Kontor och grundorganisation etableras. 

2022
Fler patentansökningar

Vi lämnar in ansökningar för ytterligare 3 patent.

2022
Veriferingar med kunder

Verifieringar inleds av den senaste prototypen för installation i bjälklag. Fyra etablerade aktörer deltar.

2023
Teamet utökas

Aleksander ansluter till teamet som Marknadsutvecklare.

2023
Produktoptimeringar

Produktoptimeringar och anpassningar utförs inför serieproduktion bl.a. med kompetenser inom industriell design, samt från insikter under verifiering.

2023
September
Serieproduktion inleds

Serieproduktion och leveranser är planerade att inledas under hösten. 

Vår vision

Enduce blir en ny branschstandard.

Högeffektiv energiåtervinnande teknik ska vara en självklarhet i alla hushåll och fastigheter.

Teamet

Kärn-teamet i Enduce är forskare och ingenjörer som brinner för att göra innovativ och beprövad teknik tillgänglig för fler. Vårt unika know-how är det som särskiljer oss på världsmarknaden. 

Henrik Hagman
Teknik- och produktchef
Innovatör, grundare och huvudägare

Henrik Hagman ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Henrik Hagman
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43
gustav.svenson@enduce.se
070-234 57 29

Gustav Svenson
Konstruktör och utvecklare
Innovatör, medgrundare och delägare

Gustav Svensson ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thomas Holmberg
Verkställande Direktör
Medgrundare och delägare

Jag anslöt till teamet våren 2021. Det var fortfarande långt innan vi etablerat kontor, titlar och anställningar. Vi arbetade intensivt parallellt med våra befintliga yrken och hördes ofta på kvällarna kring olika utvecklingsärenden. 

Min bakgrund är främst inom flygbranschen där jag efter kandidatexamen (inriktning pilot inom tung luftfart) från Lunds Universitet arbetat som trafikflygare i över 10 år. Har i yrket besökt 80 länder och arbetat med en mängd olika nationaliteter.

Jag bor i Umeå med min familj – sambo, två små döttrar (2 och 3 år) och två hundar och ägnar det mesta av min tid utanför Enduce tillsammans med dem.

Thomas Holmberg från Enduce
thomas.holmberg@enduce.se
070-279 72 67
Aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

Aleksander Teir
Marknadsutvecklare

Jag anslöt till Enduce-teamet under våren 2023 i rollen som Marknadsutvecklare.

Har en tidigare karriär som resande säljare bl.a. av vattenreningsprodukter. Har även arbetat som butikschef samt en rad andra roller, allt från bygg- och markanläggningsarbetare till vaktmästare och sjuksköterska. Jag har en bra förmåga att utveckla och underhålla kundrelationer samt att lösa problem på ett effektivt sätt.

När jag inte arbetar så ägnar jag mig åt min familj och vänner, ofta utomhus i stugan i Hemavan. Jag är också en engagerad fotbollstränare för mina två barn.

Gustav Nord
Ordförande
Medgrundare och delägare

Gustav Nord ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

@enduce.se
07X-XXX XX XX

Våra samarbetspartners

Logotyp för PALMBERG.io webbhotell i Umeå
Uminova Innovation
Oddo
Kransell Wennborg
Miljögiraff
Almi
Ey
Struktur Design
Umeå Universitet Holding
Revenues
XtraMile

Kontakta oss

Bra att veta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Senaste nytt

Senaste nytt

Thomas Holmberg från Enduce

Så sparar Enduce energi när vi duschar

HSB Living Lab

Artikel om Enduce installationer hos HSB Living Lab