FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör en viktig del av produktens goda ekonomiska lönsamhet samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 
Anslutningen av tätskikt mot golvbrunnen sker antingen via en traditionell klämramsanslutning för tätskiktsfolie eller för plastmatta. 
Ja. När man ställer in blandaren till kallare duschvatten blandas mindre varmvatten in i duschvattnet inom någon tiondels sekund.
Golvbrunnars inverkan på bjälklags brandskydd måste beaktas vid installation. 
Varm- och kallvatten ansluts till golvbrunnens kopplingslåda via PEX-slang i 25 mm tomrör via typgodkända skåpsgenomföringar.