Projektör/konsult

Reducerad energiförbrukning

Sänkt energi­förbrukning och förbättrad energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader
och förbättrat driftnetto

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde
och finansierings-utrymme

Reducerad resursförbrukning

Kraftigt
reducerad resurs­förbrukning vid duschning

Reducerat klimatavtryck

Kraftigt
minskat klimat­-
avtryck vid
duschning

En ny standard.

Som energi- och VVS-konsult eller projektör spelar du en avgörande roll i att skapa mer energieffektiva och hållbara byggnader. Vår patenterade golvbrunn kan vara en central del av denna ekvation. Genom att återvinna upp till 75 procent av energin vid duschning erbjuder vår lösning en betydande energi- och resursbesparing. Låt oss samarbeta för att skapa framtidens energieffektiva byggnader.

Varför Enduce E1?

Fastighetssektorn står för stor del av energianvändningen.

Bostads- och fastighetssektorn är den sektor som globalt använder mest energi. I Sverige står sektorn bostäder och service för 39 procent av den slutgiltiga energianvändningen.
Källa
Eurostat, Energy consumption in EU households, 2020.

Betydande del av energiförbrukningen går åt till varmvattenproduktion.

I en modern bostad utgörs så mycket som 40 procent av den totala energiförbrukningen för uppvärmning av varmvattenförbrukning.
Källa: Baserat på Boverkets energiförbrukning för varmvattenproduktion 25 kWh/m2 och en energiprestanda på byggnaden 62 kWh/m2.

Duschen är den stora varmvattenförbrukaren i hushållen.

Duschen kombinerar det i genomsnitt varmaste vattenflödet med den i särklass längsta varaktigheten för respektive tapptillfälle. Oftast rinner uppvärmt vatten rakt ut i avloppet helt utan energiåtervinning.
Källa: Passive House Institute, The potential of waste-water heat recovery systems, 2022.

Energin utgör den i särklass största resursförbrukningen – inte vattnet.
Resursförbrukningen handlar framförallt om uppvärmningen av vatten snarare än vattenförbrukningen.  

Källa: Erika Wallén, Livscykelanalys av dricksvatten - en studie av ett vattenverk i Göteborg, 1999 samt Pratima Singh et al-, Energy pattern analysis of a wastewater treatment plant, 2012. 

Energiåtervinning gör störst nytta i duschen.
Genom att placera enheten för energiåtervinning i duschen så minimeras energiförlusterna till omgivningen och ger högsta möjliga effektivitet och återvunnen energimängd.

Källa: R. Saagi et al., City-wide model-based analysis of heat recovery from wastewater using an uncertainty-based approach, 2022, samt Passive House Institute, The potential of waste-water heat recovery systems, 2022.

Illustration av den termiska utvecklingen inom byggnadsteknik som infraröd termografi

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga. 

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att uppskatta hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. 

Varmvattenuppvärmning
Energikostnad (snitt över tid)
kr/kWh
Duschplatsens utformning (energiförlust)
Jag vill beräkna energibesparingen utifrån
Varmvattenförbrukning i hushållet
1000 kWh/person/år
Boende per duschrum
st
Andel varmvatten till duschning
%
Hushållets totala duschtid
minuter/dag
Vattenflöde i duschen
liter/minut
Duschvattentemperatur
C
Kallvattentemperatur
C
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 Atemp
Yta Atemp
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 BOA
Yta BOA
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Energikostnad för dusch utan Enduce
3 600 kr/år
Med Enduce E1
Energikostnad för dusch
kr/år
Minskad driftkostnad
kr/år
Ekonomisk avkastning
%
Återbetalningstid
år
Energibesparing
kWh/år
Minskning CO2
kg/år
Förbättring av energiprestanda
kWh/m2 Atemp

Kontakta oss angående ditt projekt

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Frågor & svar

Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. Utöver pengar och nya affärsmöjligheter, sparar vi på jordens och samhällets resurser.

I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på över 10 procent för hela fastigheten.

De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens regler och miljödirektiv. Kloka miljöval stärker också ert arbetsgivarvarumärke och gör fastigheten mer attraktiv för slutkunden.

Du är välkommen att fylla i ditt önskemål via den här länken. Självklart kan du även ta direktkontakt med oss. Hör av dig till Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller aleksander.teir@enduce.se

Genom att ta in Enduce redan i projekteringsskedet, blir energikalkyler och driftbudgetar på rätt nivå från början. Installationen kräver inget större merarbete då Enduce E1 i praktisk mening ersätter den traditionella golvbrunnen i duschen. 

Enduce är kompatibelt med prefabricerade badrumsmoduler.

Ja, Enduce golvbrunn bygger på forskningsbaserad och patenterad teknologi som utvecklats och verifierats under lång tid.

Enduce E1 är utformad för att fungera enligt de normer som finns i och testas även på samma sätt som andra liknande produkter.

Golvbrunnen bygger på beprövad teknik anpassad till moderna badrum och med gediget knowhow från forskning och industri. Den är en robust, utan slitagedelar och med tydliga monteringsanvisningar. 

 
Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.
Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Porträtt av Aleksander Teir på Enduce

Aleksander Teir

Marknadsutvecklare
aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

FAQ

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör en viktig del av produktens goda ekonomiska lönsamhet samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 
Anslutningen av tätskikt mot golvbrunnen sker antingen via en traditionell klämramsanslutning för tätskiktsfolie eller för plastmatta.