Dokument

Rapporter och certifikat

Deklaration och analys

eBDV - Byggvarudeklaration

Publiceras maj 2024

Sunda hus

Publiceras juni 2024

Byggvarubedömningen

Publiceras maj 2024

Villkor

Allmänna villkor

Avser företagsbeställningar

Webbshopvillkor

Avser konsumentköp

Produktbilder

Övrigt

Ta gärna en titt i vår FAQ för att läsa mer om vår produkt och ta del av svar på vanliga frågor. Du är också välkommen att höra av dig till oss med frågor eller om du saknar något specifikt.

Pressbilder på produkt och personer finner du här.

Porträtt av Aleksander Teir på Enduce

Aleksander Teir

Teknisk säljare
aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

FAQ

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör en viktig del av produktens goda ekonomiska lönsamhet samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 
Anslutningen av tätskikt mot golvbrunnen sker antingen via en traditionell klämramsanslutning för tätskiktsfolie eller för plastmatta.