Enduces energisparande golvbrunnar har testats i HSB Living Lab

HSB Living Lab är en byggnad, ett boende och samtidigt ett laboratorium – och en arena för forskning och samverkan. Det är en unik testbädd för att hitta lösningar för framtidens hållbara boende. Här kan forskning och utveckling ske i en verklig miljö med fantastiska möjligheter att mäta och ta ut data från de omkring 2 000 sensorer som finns i huset.
I HSB Living Lab bor forskare och studenter permanent, samtidigt som forskning pågår dygnet runt.
– Vi står inför stora utmaningar inom en lång rad områden. Globalt måste vi tillsammans hantera klimatmålen för att vår planet ska fortsätta vara en plats att leva på. Här hemma måste vi se över utsläppen från bilarna, från flyget – och från bostadssektorn, säger Kalle Sjöstrand, förvaltare hyresfastigheter på HSB Living Lab.

I HSB Living Lab har Enduces duschgolvbrunnar testats under ett drygt halvår. Golvbrunnen återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. Tekniken minskar resursförbrukningen rejält och jämnar även ut bostäders effektbehov, något som ger sänkta kostnader för såväl fastighetsägare som energiproducenter.

– Att minska energiåtgången vid duschandet är en viktig del i omställningen mot hållbara bostäder och energisystem. Med våra golvbrunnar ger vi oss på den enskilt största energiboven i hushåll. Mycket har gjorts inom energieffektivisering men tyvärr är normen fortfarande att vi spolar varmvattenenergi helt utan återvinning rakt ut i avloppsnätet. Branschen behöver en ny standard, säger Henrik Hagman, grundare till Enduce och teknisk doktor i energiteknik. 

Både Madelaine Doufrix och Kalle Sjöstrand är mycket nöjda med samarbetet med Enduce.

– Enduce drog snabbt lärdomar av de utmaningar man stötte på vid installation och tester i HSB Living Lab. Exempelvis var det vissa bekymmer med nedsänkt installation i befintligt golv eftersom brunnarna är stora och golvbjälklaget inte matchade detta. Det fanns också lite att jobba med vad gäller filter och rensning av brunnarna, vilket teamet också snabbt justerade och kom med en ny prototyp redan vid nästa besök och uppföljning. Denna utveckling har säkerligen bidragit till ännu bättre funktion i brunnarna, säger Madelaine Doufrix.

Enduce har testat sex golvbrunnar i HSB Living Lab. Fyra av dessa har nu avvecklats, men två har byggts in permanent. De två permanenta brunnarna ska fortsätta utvärderas, och för de fyra som plockats bort har en slutrapport skapats som nu ska gås igenom.

– Det ska bli spännande att se hur stora energibesparingar vi kan göra, hur underhåll och skötsel fungerar samt hur och när brunnen är lämplig att använda, säger Kalle Sjöstrand.

– Under projektet har vi arbetat för att göra produkten enklare att installera och för de boende att förstå. Vi har fortsatt att bearbeta utseendet, indikering för rengöring och handhavande samt designat nya tydligare komponenter, skrivit manualer och små korta instruktioner. Med andra ord har projektet hos HSB varit otroligt givande för oss där vi sett hur vår produkt betett sig i verkliga miljöer, säger Thomas Holmberg. 

Serietillverkning av Enduce golvbrunnar inleds under hösten 2023.

Lär dig mer på webbinarium

Delta gärna på våra regelbundna webbinarium för att lära dig mer om vår lösning. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams. Varmt välkommen!

Senaste nytt