Hur funkar det?

Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. En ny standard för golvbrunnar.

Högeffektiv teknik

Enduce teknik möjliggör användande av industriella plattvärmeväxlare för energiåtervinning ur duschvatten. Tekniken är integrerad i golvbrunnen – där den gör som störst nytta. Energiåtervinningsgraden är 71-75 % (verifierat av RISE 2022) vilket är den högsta i världen för ändamålet.

Vi har byggt ett system för att möjliggöra världens energieffektivaste värmeväxlarteknik

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce
Enduce Golvbrunn monterad

Våra designprinciper

Varje aspekt, såväl design som funktion, har utvecklats med tydliga principer i åtanke. Konstruktionen är robust, baserad på beprövade material och tekniker vilket garanterar pålitlighet och lång livslängd. Produkten har inga utbytesdelar och är fullt reparerbar, vilket minimerar underhållskostnader och gör den tillförlitlig. Få rörliga delar och helt utan elektronik. Dessutom är den enkel att installera och underhålla, vilket gör den användarvänlig. 

Sammanfattningsvis: Effektiv, robust och användarvänlig. 

Funktionsskiss

Enduce teknik minskar effektbehovet vid duschning från 20 kW till ca 5,4 kW. Energin i använt duschvatten förvärmer kallvattnet till duschblandaren och minskar därmed energi och varmvattenförbrukningen med tre fjärdedelar.

Ett integrerat filtersystem och varmvattendrivet rengöringsystem förebygger de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för högeffektiv energiåtervinning ur gråvatten. 

Ett överflödesskydd säkerställer att man alltid, som sämst, har en fullgod golvbrunnsfunktion

Henrik Hagman
Konstruktör och Utvecklare på Enduce

Komponenter

1. Sil (finns i flera olika varianter)
2. Klämring för tätskikt
3. Inloppsfilter med rengöringsplatta*
4. Hetvattenejektor (del av rengöringssystem)*
5. Högeffektiv plattvärmeväxlare*
6. Vattenlås*
7. Rengöringsindikator
8. Rengöringsvred* 
9. Separat överflödesskydd*
10. Kall- och varmvattengenomföringar
11. Avlopp ut och anslutning skvallerrör
12. Kopplingslåda för säker vattenanslutning
13. Fläns för förankring i bjälklag

*Ej synliga på bilden

Ladda ned

Optimera besparingen

Kontakta oss gärna för rekommendationer i utformning av er duschplats.

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

För att minimera temperaturbortfallet och på så vis maximera golvbrunnens förutsättningar för att återvinna energi, rekommenderar vi att duschplatsen utformas med omslutande duschväggar i full takhöjd. 

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Enduce monterar sin golvbrunn

Webbinarium & möten

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och om genomförda installationer. Vi lyfter också fram studier och evidens som talar för den här typen av installation samt det värde som skapas. Webbinariet genomförs via Teams.

Du är också välkommen att boka ett digitalt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt i åtanke eller vill fördjupa dig i vår värdekalkyl. Vi hjälper gärna till.

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att få en grov uppskattning om hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. De värden du anger beräknas tillsammans schablonvärden i branschen och från aktuella studier. Läs mer i vår Kunskapsbank

Kommer strax

Gör vår fördjupade värdekalkyl

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Bra att veta

Enklast är att fylla i formuläret via denna länk. Du är också välkommen att ta kontakt med oss direkt. Ring Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller maila aleksander.teir@enduce.se. 

Genom att ta in Enduce redan i projekteringsskedet, blir energikalkyler och driftbudgetar på rätt nivå från början. Installationen kräver inget omfattande merarbete. Utöver den stora energibesparingen är Enduce en helt vanlig golvbrunn.

Ja, Enduce golvbrunn bygger på en industriellt beprövad teknik, som vi har anpassat till moderna badrum. Det är en robust produkt, byggd av standardkomponenter och med tydliga monteringsanvisningar.
Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. Utöver pengar och nya affärsmöjligheter, sparar vi på jordens och samhällets resurser.

I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på 11 procent över hela fastigheten.

Energikalkylerna påverkas naturligtvis mycket positivt. De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens regler och miljödirektiv. Kloka miljöval stärker också ert arbetsgivarvarumärke och gör fastigheten mer attraktiv för slutkunden.
Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.
Porträtt av Aleksander Teir på Enduce

Aleksander Teir

Marknadsutvecklare
aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56