Hur funkar det?

Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. En ny standard för golvbrunnar.

En ny standard för duschgolvbrunnar

Enduce teknik möjliggör användande av industriella plattvärmeväxlare för energiåtervinning ur duschvatten. Tekniken är integrerad i golvbrunnen – där den gör som störst nytta. Energiåtervinningsgraden är 71-75 % (verifierat av RISE 2022) vilket är den högsta i världen för ändamålet.
Enduce Golvbrunn monterad

75 % energibesparing

Enduce teknik minskar effektbehovet vid duschning från 20 kW till ca 5,4 kW. Energin i använt duschvatten förvärmer kallvattnet till duschblandaren och minskar därmed energi och varmvattenförbrukningen med tre fjärdedelar. Ett integrerat filtersystem och varmvattendrivet rengöringsystem förebygger de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för högeffektiv energiåtervinning ur gråvatten.

  • Säkerställd flödeskapacitet
  • Förebygger igensättning
  • Rengöringsfunktion

Designprinciper

Varje aspekt av dess design och funktion har utvecklats med tydliga principer i åtanke. Enduce golvbrunn är högeffektiv, återvinner upp till 75% av energin, vilket ger betydande resursbesparingar. Dess robusta konstruktion, baserad på beprövade material och tekniker, garanterar pålitlighet och lång livslängd. Dessutom är den enkel att installera och underhålla, vilket gör den användarvänlig. Produkten kräver inga utbytesdelar och är fullt reparerbar, vilket minimerar underhållskostnader och driftsavbrott. Dess design innehåller få rörliga delar, vilket bidrar till dess robusthet och tillförlitlighet. Slutligen, dess hygieniska design säkerställer att den är lätt att rengöra, bidrar till en säkrare och hälsosammare miljö. Sammanfattningsvis: Effektiv, robust och användarvänlig. Den nya standarden.
Enduce Golvbrunn

Unik kombination

Världsledande teknik

Produktens verkningsgrad är världsledande. Detta möjliggörs med av industriellt beprövad och högeffektiv teknik i kombination med våra patenterade innovationer. Verkningsgraden är verifierad av RISE 2022 (dokumentation kring detta finns att ladda ner).  

Enkel rengöring

Produkten är utformad för att enkelt kunna rengöras vid behov. Ett integrerat rengöringssystem motverkar de igensättningar som tidigare utgjort ett hinder för energiåtervinning av gråvatten. Detta utan att göra avkall på vare sig komfort, hygien eller design. Lätt att räkna hem

Produkten är designad enligt tydliga principer – den ska vara robust, högeffektiv, enkel att installera, sakna slitagedelar och utbytesfilter m.m. Fokus har varit att skapa maximal effektivitet till lägsta kostnad för såväl kund, samhälle som klimat.

En ny standard för duschgolvbrunnar

Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris. Detta gör vår produkt ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Dessutom är den enkel att installera. Detta gör Enduce till en viktig och självklar pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.


Ladda ned

Optimera besparingen

Kontakta oss gärna för rekommendationer i utformning av er duschplats.

Henrik Hagman
Civilingenjör och teknisk doktor i energiteknik
Teknik- och produktchef på Enduce

För att minimera temperaturbortfallet och på så vis maximera golvbrunnens förutsättningar för att återvinna energi, rekommenderar vi att duschplatsen utformas med omslutande duschväggar i full takhöjd. 

Enduce monterar sin golvbrunn

Webbinarium & möten

Välkommen att anmäla dig till våra öppna webbinarium. Under 30 minuter berättar vi om vår produkt, tekniken bakom och om genomförda installationer. Vi lyfter också fram studier och evidens som talar för den här typen av installation samt det värde som skapas. Webbinariet genomförs via Teams.

Du är också välkommen att boka ett digitalt möte med oss t.ex. om du har ett konkret projekt i åtanke eller vill fördjupa dig i vår värdekalkyl. Vi hjälper gärna till.

Komponenter

1. Sil (finns i flera olika varianter)
2. Klämring för tätskikt
3. Inloppsfilter med rengöringsplatta*
4. Hetvattenejektor (del av rengöringssystem)*
5. Högeffektiv plattvärmeväxlare*
6. Vattenlås*
7. Rengöringsindikator
8. Rengöringsvred* 
9. Separat överflödesskydd*
10. Kall- och varmvattengenomföringar
11. Avlopp ut och anslutning skvallerrör
12. Kopplingslåda för säker vattenanslutning
13. Fläns för förankring i bjälklag

*Ej synliga på bilden

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att få en grov uppskattning om hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. De värden du anger beräknas tillsammans schablonvärden i branschen och från aktuella studier. Läs mer i vår Kunskapsbank

Kommer strax

Gör vår fördjupade värdekalkyl

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Bra att veta

Enklast är att fylla i formuläret via denna länk. Du är också välkommen att ta kontakt med oss direkt. Ring Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller maila aleksander.teir@enduce.se. 

Genom att ta in Enduce redan i projekteringsskedet, blir energikalkyler och driftbudgetar på rätt nivå från början. Installationen kräver inget omfattande merarbete. Utöver den stora energibesparingen är Enduce en helt vanlig golvbrunn.

Ja, Enduce golvbrunn bygger på en industriellt beprövad teknik, som vi har anpassat till moderna badrum. Det är en robust produkt, byggd av standardkomponenter och med tydliga monteringsanvisningar.
Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. Utöver pengar och nya affärsmöjligheter, sparar vi på jordens och samhällets resurser.

I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på 11 procent över hela fastigheten.

Energikalkylerna påverkas naturligtvis mycket positivt. De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens regler och miljödirektiv. Kloka miljöval stärker också ert arbetsgivarvarumärke och gör fastigheten mer attraktiv för slutkunden.
Besök gärna vår Kunskapsbank för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.
Porträtt av Aleksander Teir på Enduce

Aleksander Teir

Marknadsutvecklare
aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

Kunskapsbank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.