Duschplatsens utformning

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  

En ”öppen” duschplats kan ge så stora effektförluster som 5000 W till omgivningen motsvarande ca 25 % av den totala duscheffekten, vilket resulterar i både en låg komfort och att möjligheten till effektiv energiåtervinning begränsas. En välutformad duschplats ger i stället en hög komfort och goda förutsättningar för effektiv energiåtervinning med så låga effektförluster nedåt 500 W, motsvarande <3 % av den totala duscheffekten.  

I en öppen duschplats – som saknar åtminstone en duschvägg i en riktning, eller har ventilationsutsuget ovanför duschutrymmet – förångas duschvatten till omgivande luft i en omfattning som orsakar en kraftig nedkylande effekt på såväl duschvatten som kropp. Kyleffekten sänker givetvis komforten, och ökar energiförlusterna vid duschning – både med och utan energiåtervinnande teknik installerad.  

Kyleffekten från duschvatten och kroppen kan vara så stor som 5 000 W, vilket motsvarar den del av duschflödets effekt som är tillgänglig för uppvärmning av människokroppen (endast vatten varmare än människans hud ger en värmande effekt). Denna kyleffekt kan jämföras med den värmeeffekt en människa avger, på drygt 1 W per kg kroppsvikt (i vila), vilket innebär att en person som väger exempelvis 70 kg utvecklar en värmemängd på i storleksordning ca 100 W. Det är alltså inte så konstigt att öppna duschutrymmen som i sim- och träningshallar kan upplevas som isande kalla när kroppen är våt, trots att duschvattnet är ganska varmt. 

Det förångade vattnet från den öppna duschplatsen transporterar energin till rumstempererade ytor som väggar, golv, badrumsinredning och ventilationssystem, där vattnet kondenserar och gör ytor våta och speglar immiga, vilket resulterar i ökad försmutsning och eventuell mögeltillväxt. Efter avslutad duschning avdunstar fukten långsamt från ytorna igen, och den energi som transporterats till ytorna under duschning övergår till ventilationsförluster som är svåra att återvinna. 
 
En ”optimerad” duschplats begränsar luft- och energiutbytet i alla riktningar – vilket begränsar förångningsförlusterna från kropp och duschutrymme kraftigt (från så mycket som 5000 W ner till omkring 500 W), vilket leder till en mycket komfortabel och energieffektiv duschning, med lägre fuktbelastning på badrum och ventilationssystem, samt goda förutsättningar för en effektiv energiåtervinning i en energiåtervinnande golvbrunn. 

I en effektiv duschplats är tillgänglig uppvärmningseffekt från duschvattnet till människokroppen ca 10 gånger större än vad värmeförlusterna från kropp och duschplats, vilket förklarar den bekväma och energisnåla duschningen.  

En ”traditionell” duschplats definierar vi som ett mellanting mellan den öppna energislukande och obekväma duschplatsen och den ”optimerade”. Beroende på exakt utformning och placering och dimensionering av ventilationen i rummet, varierar effektförlusterna från den traditionella duschplats och kropp typiskt runt 2500 W. 

Hjälpte den här artikeln dig?

3
3

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.