Duschplatsens utformning

Hur du utformar din duschplats och var du placerar ventilationen är viktiga faktorer som påverkar både hur energieffektiv och bekväm din duschupplevelse blir.

Om du har en öppen duschplats, där det inte finns någon effektiv avskärmning, kan så mycket som 5000 watt av värmen spridas till omgivningen. Det motsvarar ungefär 25 % av den totala effekten som används för duschen. Detta innebär att du både får en mindre bekväm dusch och möjligheten att återvinna energi effektivt blir begränsad. 

Däremot, om du designar din duschplats med rätt avskärmning och ventilation, kan du uppnå en hög komfortnivå och samtidigt skapa goda förutsättningar för att återvinna energi på ett effektivt sätt. I en sådan situation kan du minska effektförlusterna till så lite som 500 watt, vilket motsvarar mindre än 3 % av den totala effekten som används för duschen.

I vår värdekalkyl definierar vi duschplatsen på följande vis:

En öppen duschplats saknar åtminstone en duschvägg och har ventilationsutsuget ovanför duschutrymmet. I detta fall förångas duschvatten till omgivande luft i en omfattning som orsakar en kraftig nedkylande effekt på såväl duschvatten som kropp. Kyleffekten sänker givetvis komforten, och ökar energiförlusterna vid duschning – både med och utan energiåtervinnande teknik installerad. Det förångade vattnet från den öppna duschplatsen transporterar energin till rumstempererade ytor som väggar, golv, badrumsinredning och ventilationssystem, där vattnet kondenserar och gör ytor våta och speglar immiga, vilket även resulterar i ökad försmutsning och eventuell mögeltillväxt. Efter avslutad duschning avdunstar fukten långsamt från ytorna igen, och den energi som transporterats till ytorna under duschning övergår till ventilationsförluster som är svåra att återvinna.  

En energioptimerad duschplats begränsar luft- och energiutbytet i alla riktningar – vilket minskar förångningsförlusterna från kropp och duschutrymme kraftigt (från så mycket som 5000 W ner till omkring 500 W), vilket leder till en mycket komfortabel och energieffektiv duschning, med lägre fuktbelastning på badrum och ventilationssystem, samt goda förutsättningar för en effektiv energiåtervinning i en energiåtervinnande golvbrunn.  

En traditionell duschplats definierar vi som ett mellanting mellan den öppna energislukande och obekväma duschplatsen och den ”optimerade”. Beroende på exakt utformning och placering och dimensionering av ventilationen i rummet, varierar effektförlusterna från den traditionella duschplats och kropp typiskt runt 2500 W.  

Hjälpte den här artikeln dig?

10
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.