Hur förbättrar Enduce E1 energiprestandan?

Att energiåtervinna varmvattenenergi på applikationsnivå direkt i duschplatsen är enligt oberoende studier det effektivaste sättet att energiåtervinna varmvattenenergi som annars går förlorad.  

Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing. Enduce E1 energiåtervinningsgrad på 71-75 % är verifierad av RISE (2022). Testrapporten finns att ta del av under Dokument i huvudmenyn.  

I Boverkets föreskrifter BFS 2027:6 (Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) finns följande lydelse under tabell 2:2:  

”Energi för tappvarmvatten enligt tabell 2:1 och tabell 2:2 får korrigeras för installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en besparing av energi till tappvarmvatten.”   

Här öppnas för att inkludera värmeåtervinning på olika sätt, enligt texten i det allmänna rådet. Dock ska tappvarmvattenenergin i tabellerna alltid vara densamma, dvs 20 kWh/m2 och år för småhus och 25 kWh/m2 och år för flerbostadshus. Det är den tillförda energin till tappvarmvattenproduktionen som ska beräknas med hänsyn till värmeåtervinning i detta fall.  

Källa: The potential of waste-water heat recovery systems, Passive House Institute, 2022; City-wide model-based analysis of heat recovery from wastewater using an uncertainty-based approach, Lunds Universitet, RISE, 2022; Boverkets föreskrifter BFS 2027:6, Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd 2016:12. 

Hjälpte den här artikeln dig?

0
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Enduce E1 minskar varmvattenförbrukningen (energin till uppvärmning av varmvatten) som utgör den i särklass största miljö- och klimatbelastningen vid duschning.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.