Hur förbättrar Enduce E1 energiprestandan?

Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing. Enduce energiåtervinningsgrad är verifierad av RISE 2022. Testrapporten finns att ta del av här samt under Dokument i huvudmenyn.

Detaljerat svar från Boverket i frågan nedan:

”Jag vill hänvisa till BEN Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BFS 2017:6 där man finner svaret. Direkt efter tabell 2:2 finns följande lydelse: Energi för tappvarmvatten enligt tabell 2:1 och tabell 2:2 får korrigeras för installationsteknisk lösning som kan påvisas medföra en besparing av energi till tappvarmvatten. Här öppnas för att inkludera värmeåtervinning på olika sätt, se texten i det allmänna rådet. Dock ska tappvarmvattenenergin i tabellerna alltid vara densamma, dvs 20 kWh/m2 och år för småhus och 25 kWh/m2 och år för flerbostadshus. Det är den tillförda energin till tappvarmvattenproduktionen som ska beräknas med hänsyn till värmeåtervinning i detta fall.”

Hjälpte den här artikeln dig?

0
2

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.