Går Enduce E1 att reparera?

En viktig grundprincip vid materialval, konstruktion och tillverkning av Enduce energiåtervinnande golvbrunnar är att de är tillverkade med komponenter som har en livslängd som överträffar livslängden för tätskikt och badrum i övrigt (>30 år). 

Golvbrunnen är även konstruerad för full reparerbarhet. Det vill säga att samtliga interna och rörliga komponenter går att byta ut om något skulle gå sönder.   

Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör viktiga delar av produktens goda ekonomiska samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 

Hjälpte den här artikeln dig?

2
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce E1 minskar varmvattenförbrukningen (energin till uppvärmning av varmvatten) som utgör den i särklass största miljö- och klimatbelastningen vid duschning.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.