Varför energiåtervinning i just duschen?

Andelen av hushållens totala varmvattenförbrukning som sker i duschen har ökat över tid, och uppgick 2021 till så mycket som 82 procent av varmvattenförbrukningen enligt Passive House Institute som i sin tur hänvisar till fältstudie från Danmark 2021 samt studie “stadsenergisystem 2027”. Enduce utgår i sina beräkningar (så länge inget annat anges) från en mer konservativ varmvattenfördelning på 60 procent till duschen.

Duschen kombinerar det i genomsnitt varmaste vattenflödet med den i särklass längsta varaktigheten för respektive tapptillfälle. Andra tappställen har i regel så låg temperaturnivå och kort varaktighet att energimängderna från till exempel kök och handfat absorberas vid tappstället och rören på vägen till eventuellt centraliserade system för värmeåtervinning.

Genom att placera enheten för energiåtervinning i duschen där huvuddelen av varmvattenenergin används – minimeras energiförlusterna till omgivningen och vi får högsta möjliga effektivitet på energiåtervinning.

Hjälpte den här artikeln dig?

0
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.