Vatten- och avloppsanslutning 

Varm- och kallvatten ansluts i golvbrunnens kopplingslåda via PEX-slang i 25 mm tomrör via typgodkända skåpsgenomföringar. PEX-slangarna ansluts via halvkopplingar till utvändiga G15-gängor i den vattensäkra kopplingslådan.   

Avlopp ansluts till en 75 mm avloppsledning med muff.  

Anslutning av skvallerrör sker via 25 mm studs för läckageindikering. Antingen används skvallerrörsanslutningen på traditionellt vis (typgodkänt enl. befintliga byggregler för läckageindikering), alternativt används skvallerrörsanslutningen för installation av ett trådbundet läckagelarm eller vattensäkerhetsbrytare som placeras exempelvis i kopplingsskåpet för till golvbrunnen inkommande vatten. Läs mer om krav nedan. 

*Boverkets nya författning ”Hygien, hälsa och miljö” – innehåller krav på hur läckageindikering för tappvattenledningar tillåts ske – och planeras träda i kraft 1 januari 2025. I remissrundan i arbetet med denna nya författning föreslår såväl Säker Vatten som RISE uppdaterade regler som syftar till att tillåta fler metoder för läckageindikering bortom ”synligt” vatten från skvallerrör). Befintlig formulering lyder ”Fogar på tappvattenledningar ska placeras så att utläckande vatten snabbt blir synligt.”. 

RISE yttrande för ny författning: ”Fogar på tappvattenledningar bör placeras på ett sätt som möjliggör snabb upptäckt av eventuella läckor. Att kräva synlighet av läckande vatten är en begränsning när det finns också andra metoder som kan användas för att upptäcka läckage tidigt. t.ex. läckagesensorer, vattenfelsbrytare, fuktindikatorer. Att ställa krav på synlighet hämmar innovation.” 

Säker Vattens yttrande och förslag till ny formulering i ny författning: ”Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att eventuellt utläckande vatten snabbt kan upptäckas och enkelt åtgärdas.”. 

Alla yttranden till remissrundan kan hittas här: https://www.boverket.se/sv/lag–ratt/boverkets-remisser/aldre-remisser/remiss-boverkets-forslag-till-foreskrifter-om-hygien-halsa-och-miljo/ 

Enduce golvbrunn möjliggör läckageindikering enligt befintliga- och sannolikt framtida regler för vattensäkerhet och läckageindikering. 

Hjälpte den här artikeln dig?

1
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.