Fastighetsägare

Reducerat klimatavtryck

Minskat
klimat­avtryck

Reducerad energiförbrukning

Förbättrad
energi­prestanda

Sänkta driftkostnader

Sänkta
drift­kostnader

Ökat fastighetsvärde

Ökat
fastighets­värde

Reducerad resursförbrukning

Reducerad
resurs­förbrukning

En ny standard.

Är du fastighetsägare och letar efter sätt att minska driftskostnaderna, samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid? Med vår patenterade golvbrunn kan du göra just det. 

Enduce E1 återvinner upp till 75 % av energin vid duschning vilket leder till betydande ekonomiska och miljömässiga besparingar. Sänkta driftkostnader, förbättrat driftnetto, högre fastighetsvärde. Dessutom bättre energiprestanda, minskat miljöavtryck och positionering mot både gröna lån och miljöcertifieringar. 

Enduce E1 är med andra ord något helt annat än en traditionell duschgolvbrunn där värmen bara spolas ut. En ny standard.

Thomas Holmberg, Henrik Hagman och Gustav Svensson, Enduce

Bättre driftnetto och lägre klimatavtryck

I värdekalkylerna vi gör för fastighetsprojekt ser vi ofta hur Enduce tydliga påverkan på driftnettot får betydande påverkan för projektens finansiering. Förbättringen av driftnettot höjer fastighetsvärdet och därmed finansieringsutrymmet – i flera fall mer än investeringskostnaden. Det gör beslutet att välja Enduce E1 enkelt. Förbättrad ekonomi går hand i hand med miljö- och klimatnyttan.

Enduce kan öka avkastningen och förbättra klimatavtrycket utan att det kostar eget kapital

Porträtt av Thomas Holmberg på Enduce
Thomas Holmberg
Verkställande direktör på Enduce

Är du privatperson?

Om du vill köpa våra energiåtervinnande golvbrunnar som privatperson så är du välkommen att göra din beställning direkt i vår webbutik. Läs mer om hur du beställer här.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.

Räkna själv

Använd vår värdekalkyl för att uppskatta hur Enduce energiåtervinnande golvbrunn påverkar dina fastighetsekonomiska nyckeltal. 

Med Enduce E1

Minskad driftkostnad
kr/år
Energibesparing
kWh/år
Minskning CO2
kg/år
Återbetalningstid
år
Energikostnad för dusch
kr/år
Ekonomisk avkastning
%
Förbättring av energiprestanda
kWh/m2 Atemp

Justera parametrar

Varmvattenuppvärmning
Energikostnad (snitt över tid)
kr/kWh
Duschplatsens utformning
(energiförlust)
Jag vill beräkna energi-
besparingen utifrån
Varmvattenförbrukning i hushållet
1000 kWh/person/år
Boende per duschrum
st
Andel varmvatten till duschning
%
Hushållets totala duschtid
minuter/dag
Vattenflöde i duschen
liter/minut
Duschvattentemperatur
C
Kallvattentemperatur
C
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 Atemp
Yta Atemp
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Varmvattenförbrukning
kWh/m2 BOA
Yta BOA
m2
Andel varmvatten till duschning
%
Antal duschrum
st
Energikostnad för dusch utan Enduce
3 600 kr/år

Kontakta oss angående ditt projekt

Vi hjälper gärna till med specifika beräkningar för en fastighet, såväl nyproduktion som renovering. Hör av dig till oss för att ta del av vår fördjupade värdekalkyl.

Frågor & svar

Enduce ger direkt effekt och är en långsiktig lösning, som fortsätter att betala sig över tid. Utöver pengar och nya affärsmöjligheter, sparar vi på jordens och samhällets resurser.

I bostadsfastigheter är tappvattnet en av de största energibovarna – värmen åker rakt ut i avloppet. Med Enduce återvinns upp till 75 procent, vilket kraftigt minskar driftkostnaderna. För ett flerbostadshus kan det handla om en minskning på över 10 procent för hela fastigheten.

De stora energibesparingarna i projekten bidrar till möjligheter för gröna lån, fördelar vid upphandlingar och möta branschens regler och miljödirektiv. Kloka miljöval stärker också ert arbetsgivarvarumärke och gör fastigheten mer attraktiv för slutkunden.

Du är välkommen att fylla i ditt önskemål via den här länken. Självklart kan du även ta direktkontakt med oss. Hör av dig till Aleksander på telefonnummer 079-103 56 56 eller aleksander.teir@enduce.se

 

 

Enduce E1 är utformad för att fungera enligt de normer som finns i och testas även på samma sätt som andra liknande produkter. Golvbrunnen bygger på beprövad teknik anpassad till moderna badrum och med gediget know-how från forskning och industri. Den är en robust, utan slitagedelar och med tydliga monteringsanvisningar, testad över 10 000 gånger.

Enduce golvbrunn återvinner värmen ur duschvattnet, den är enkel att installera och lätt att hålla ren. Det är en ny standard för golvbrunnar.

Den integrerade plattvärmeväxlaren ser till så att värdefull energi inte spolas ut i avloppet. I stället används det utgående duschvattnet till att värma upp nytt vatten, i ett hygieniskt och robust system.  

Med Enduce golvbrunn återvinns 71–75 procent av energin (verifierat av RISE 2022). Det är mer än vad någon annan lösning på världsmarknaden kan prestera i dag.

I övrigt är Enduce precis som vilken golvbrunn som helst. Den passar i de flesta badrum, är enkel att installera och lätt att rengöra för slutanvändaren. Läs mer här.  

Besök gärna vår FAQ för svar på fler vanliga frågor och fördjupande information.

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Porträtt av Aleksander Teir på Enduce

Aleksander Teir

Teknisk säljare
aleksander.teir@enduce.se
079-103 56 56

FAQ

Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce golvbrunnar är tillverkade med komponenter för en livslängd som skall överträffa livslängden för badrumstätskiktet.