Sparar Enduce E1 vatten? 

Oberoende studier visar att uppvärmningsenergin för duschvattnet utgör den i särklass största miljö- och klimatbelastningen vid duschning – inte själva vattenanvändningen. Vidare visar studierna att det från ett miljö och klimatperspektiv ofta är negativt att återcirkulera gråvatten i duschar jämfört med att låta vattenhanteringen skötas av dagens befintliga högeffektiva infrastruktur (renvattenverk, distributionssystem och avloppsreningsverk). Därför fokuserar Enduce på att minska varmvattenförbrukningen (energin till uppvärmning av varmvatten) och inte på att recirkulera vatten. 

I en detaljerad studie har vi undersökt resursförbrukningen vid duschning ur ett systemperspektiv från vattentäkt till avloppsreningsverk, baserat på tillgänglig forskning. Analysen visar att drygt 96 procent av resursförbrukningen går åt till uppvärmning av duschvattnet, medan vattenanvändningen endast utgör cirka 4 procent. 

I brist på sötvattentillgång, där vattentäkten utgörs av havsvatten (3,5 viktsprocent NaCl) tillkommer ytterligare cirka 4 procentenheter av resursförbrukning för tappvattenproduktionen och avsaltningen – och resursförbrukningen för vattenproduktion och avloppsrening vid duschning utgör totalt cirka 8 procent av den totala resursförbrukningen vid duschning  i jämförelse med uppvärmningen av vattnet som utgör ca 92 procent.  

Källa: Erika Wallén, Livscykelanalys av dricksvatten – en studie av ett vattenverk i Göteborg, 1999; Pratima Singh et al., Energy pattern analysis of a wastewater treatment plant, 2012.  

Hjälpte den här artikeln dig?

1
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Enligt Boverkets byggregler får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.