Sparar Enduce vatten? 

Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett, men varmvattenförbrukningen minskar. 

Energin utgör den i särklass största resursförbrukningen vid duschning – inte vattnet. Det vill säga resursförbrukningen handlar framförallt om uppvärmningen av vatten snarare än vattenförbrukningen.  ​

Vi har undersökt resursförbrukningen vid duschning ur ett systemperspektiv från vattentäkt till reningsverk, baserat på tillgänglig forskning. Analysen visar att drygt 96 procent av resursförbrukningen går åt till uppvärmning av duschvattnet, medan vattenförbrukningen endast utgör cirka 4 procent.

Görs analysen för allt tappvarmvatten, inklusive kallt tappvatten, är motsvarande siffra 90 procent. Utgörs vattentäkten av havsvatten (3,5 viktsprocent NaCl) istället för sötvatten, tillkommer ytterligare cirka 4 procentandelar resursförbrukning för avsaltning – och resursförbrukningen för vattenproduktion och rening vid duschning har ökat till totalt cirka 8 procent av den totala resursförbrukningen vid duschning (uppvärmningen utgör i detta fall alltså fortfarande över 90 procent). 

Källa: Erika Wallén, Livscykelanalys av dricksvatten – en studie av ett vattenverk i Göteborg, 1999

Hjälpte den här artikeln dig?

1
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.