FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.
Lösningens funktionsprincip är att energin i det kontinuerliga flödet duschvatten värmeväxlas mot det kontinuerligt inkommande kallvattnet.
Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör en viktig del av produktens goda ekonomiska lönsamhet samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 
Ja. När man ställer in blandaren till kallare duschvatten blandas mindre varmvatten in i duschvattnet inom någon tiondels sekund.
Duschen kombinerar det i genomsnitt varmaste vattenflödet med den i särklass längsta varaktigheten för respektive tapptillfälle.
Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är efter lokaluppvärmning det som står för den största energianvändningen i byggnader.