Kunskapsbank

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt, dess teknik och relevans.
Kategorier:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Produkten är robust och saknar rörliga delar vilket talar för en livslängd som överstiger livslängden på badrummet (dvs mer än 30 år).
Akustiker på Tyréns har genomlyst golvbrunnskonstruktionen och uttalat sig positivt angående eventuella utmaningar kring ljud.