FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Anslutningen av tätskikt mot Enduce E1 sker via traditionella klämramsanslutningar för antingen tätskiktsfolie för klinkergolv, eller för plastmatta.
Vad gäller betongbjälklag så bör täckskiktet av betong under golvbrunn vara ca 70 mm för att säkerställa brand EI 60 utan vidare brandtester eller värmeledningsberäkningar.
Bjälklagsdjupet för golvbrunnen Enduce E1 är 138 mm, med en totalhöjd upp till överkant av golvbrunnsfläns 174 mm.
Värmeåtervinningssystemet är optimerat för duschflödet 8-9 liter/minut och hanterar normalt flöden upp till cirka 12 liter/minut.
Enduce golvbrunnar är tillverkade med komponenter för en livslängd som skall överträffa livslängden för badrumstätskiktet.
Mätningarna visar att Enduce golvbrunn genererar och transporterar mindre ljud än VA- och duschinstallationen i övrigt.
Såväl kallvattenanslutningen som varmvattenanslutningen till Enduce golvbrunn är utformade för att garantera vattensäkra anslutningar.
Enduce golvbrunn är ur ett legionellaperspektiv betydligt säkrare än isolerade kallvattenledningar dragna i ledningsschakt tillsammans med VVC-ledningar.