FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Anslutningen av tätskikt mot golvbrunnen sker antingen via en traditionell klämramsanslutning för tätskiktsfolie eller för plastmatta. 
Golvbrunnars inverkan på bjälklags brandskydd måste beaktas vid installation. 
Bjälklagsdjupet för golvbrunnen Enduce E2 är 139 mm. Beräkningar finns för golvbrunnens påverkan på betongbjälklags bärighet.
Värmeåtervinningssystemet hanterar normalt flöden upp till ca 12 l/minut vid duschning – motsvarande flödet från en modern takdusch. 
Enduce golvbrunnar är tillverkade med komponenter för en livslängd som skall överträffa livslängden för badrumstätskikt
Mätningarna visar att Enduce golvbrunnen genererar och transporterar mindre ljud än VA-installationen i övrigt.
Återstömningsskyddens placering och skyddsnivå är verifierade av RISE med hänsyn till gällande standarder och branschregler. 
Enduce golvbrunn är ur ett legionellaperspektiv betydligt säkrare än isolerade kallvattenledningar dragna i ledningsschakt tillsammans med VVC-ledningar.