Legionella

Temperaturintervallet för tillväxt av legionellabakterier i vatten ligger enligt HSE generellt mellan 20-45 C, varför tappvatten helst bör hållas antingen över 50 C, eller under 20 C. Legionella dör vid temperaturer över 60 C, och ligger i dvala vid temperaturer under 20 C. I praktiken är tillväxthastigheten så låg vid temperaturer upp till 25 C, varför exempelvis Säker vatten anger att erhållna kallvattentemperaturer upp till 24 C inom 8 timmar är okej för rörschakt med innehållande varmvattencirkulation (VVC). Tidsskalan för betydande legionellatillväxt i vattensystem är i storleksordningen dagar till veckor. 

Enduce golvbrunn värmer upp inkommande kallvatten till en temperatur typiskt mellan 30-35 C strax innan kallvattnet spolas ut ur duschmunstycket. Uppvärmningen sker enbart vid duschning vilket ger en mycket kort varmhållningstid innan vattnet når termostatblandaren (sekunder). När duschningen avslutas svalnar värmeväxlaren snabbt ner (<3 h) till en temperatur <25 C, därför är varken temperatur eller uppehållstid tillräcklig för legionellatillväxt då legionella kräver temperatur >25 C och uppehållstider på tidsskalan dagar-veckor för att nå problematiska nivåer. Avsvalningstid och temperatur har verifierats av oberoende tester hos RISE efter duschning vid 40 C.  

I golvbrunnen installationsanvisningen framgår att ingen golvvärme får installeras ovanpå golvbrunnens utrymme för värmeväxlaren för att risken för att golvbrunnsinstallationen ska bidra till legionellatillväxt helt ska undvikas.   

Sammanfattningsvis är Enduce golvbrunn ur ett legionellaperspektiv betydligt säkrare än isolerade kallvattenledningar dragna i ledningsschakt tillsammans med VVC-ledningar. 

Hjälpte den här artikeln dig?

1
1

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.