Flödeskapacitet

Värmeåtervinningssystemet hanterar normalt flöden upp till cirka 12 liter/minut vid duschning – motsvarande flödet från en modern takdusch.  

För flöden större än 12 liter/minut kommer överskjutande vattenmängd att rinna via golvbrunnens bräddavlopp direkt till avlopp (utan värmeåtervinning). Bräddavloppet säkerställer att golvbrunnen som sämst alltid fungerar som en vanlig golvbrunn med stor flödeskapacitet.  

Normenlig flödeskapacitet (för värmeväxlare + bräddavlopp) är designad för flöden > 80 liter/minut. Siffror för normenlig flödeskapaciteten kommer uppdateras efter oberoende typtester som utförs av RISE hösten 2023. 

Hjälpte den här artikeln dig?

0
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.