Återströmningsskydd

Såväl kallvattenanslutningen som varmvattenanslutningen till Enduce golvbrunn är utrustad med typgodkända återströmningsskydd för att garantera vattensäkra anslutningar till vattenledningssystemen för kall- och varmvatten. Återstömningsskyddens placering och skyddsnivå är verifierade av RISE med hänsyn till gällande standarder och branschregler. 

Fördjupad information: Hushållsapplikationer utgör ett specialfall i SS-EN 1717 för vilket kravet på återstömningsskydd för vätskor i kategori upp till kategori 5 betraktas med hänsyn till krav på återströmningskydd som motsvarar vätskekategori 2-3 för standarden i övrigt. För Enduce lösning innebär detta att det med marginal är tillräckligt i förhållande till normkrav att tillföra varmvatten via en skyddsenhet av utförande EB (icke kontrollerbar fjäderbelastad backventil) uppstöms med den avstängningsventil som används för att manövrera varmvattnet till varmvattenrengöring. Backventilen för kallvattentillförseln är placerad innan kallvattnet från fastighetens kallvattennät ansluter till värmeväxlaren. 

Hjälpte den här artikeln dig?

1
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.