Varför energiåtervinning från tappvarmvatten?

Vi ger oss på den största energiboven i hushåll. Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är efter lokaluppvärmning det som står för den största energianvändningen i byggnader.

I nybyggda hus står tappvarmvatten för 35–45 procent av byggnadens totala energianvändning för uppvärmning (motsvarande byggnader med energiprestanda på 70–55 kWh/m2 per år).  

Enduce tar tillvara på den värmeenergi som annars spolas ut ur fastigheten.

Hjälpte den här artikeln dig?

3
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på webbinarie

Delta gärna på våra regelbundna webbinarier för att lära dig mer om vår lösning. Under 30 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. Webbinarierna genomförs via Teams.  

Du är också välkommen att boka ett enskilt möte t.ex. för att diskutera ett konkret projekt eller en specifik fråga.