Varför energiåtervinning från tappvarmvatten?

Vi ger oss på den största energiboven i hushåll. Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är efter lokaluppvärmning det som står för den största energianvändningen i byggnader.

I nybyggda hus står tappvarmvatten för 35–45 procent av byggnadens totala energianvändning för uppvärmning (motsvarande byggnader med energiprestanda på 70–55 kWh/m2 per år).  

Enduce tar tillvara på den värmeenergi som annars spolas ut ur fastigheten.

Hjälpte den här artikeln dig?

3
0

Kontakta oss

Porträtt av Henrik Hagman på Enduce

Henrik Hagman

Teknik- och produktchef 
henrik.hagman@enduce.se
070-947 57 43

Mer från kunskapsbanken

Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Enligt Boverket får energibesparande teknikers bidrag till förbättring av energiprestanda inkluderas i beräkningarna utifrån teknikens påvisade energibesparing.
Enduce minskar inte vattenförbrukningen totalt sett men varmvattenförbrukningen minskar. Resursbesparingen ligger i huvudsak i energin och inte i vattnet.

Lär dig mer på våra webbinarium

Varmt välkommen att lära dig mer om Enduce E1 under våra öppna och regelbundna webbinarium. Under cirka 45 minuter berättar vi om vår lösning, tekniken bakom och svarar på frågor. 

Det går också bra att boka ett enskilt möte med oss för att samtala om ett specifikt projekt eller frågeställning.