FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Energianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten är efter lokaluppvärmning det som står för den största energianvändningen i byggnader.