FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Enduce höga krav på lång livslängd och full reparerbarhet utgör en viktig del av produktens goda ekonomiska lönsamhet samt miljö- och klimatmässiga hållbarhet. 
Ja. När man ställer in blandaren till kallare duschvatten blandas mindre varmvatten in i duschvattnet inom någon tiondels sekund.
Värmeåtervinningssystemet hanterar normalt flöden upp till ca 12 l/minut vid duschning – motsvarande flödet från en modern takdusch. 
Enduce golvbrunnar är tillverkade med komponenter för en livslängd som skall överträffa livslängden för badrumstätskikt
Återstömningsskyddens placering och skyddsnivå är verifierade av RISE med hänsyn till gällande standarder och branschregler. 
Enduce golvbrunn är ur ett legionellaperspektiv betydligt säkrare än isolerade kallvattenledningar dragna i ledningsschakt tillsammans med VVC-ledningar.