FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Hur duschplatsen utformas och ventilationen placeras spelar en stor roll för duschkomfort, badrumsklimat och inte minst energieffektiviteten.  
Anslutningen av tätskikt mot golvbrunnen sker antingen via en traditionell klämramsanslutning för tätskiktsfolie eller för plastmatta. 
Golvbrunnars inverkan på bjälklags brandskydd måste beaktas vid installation. 
Varm- och kallvatten ansluts till golvbrunnens kopplingslåda via PEX-slang i 25 mm tomrör via typgodkända skåpsgenomföringar.
Bjälklagsdjupet för golvbrunnen Enduce E2 är 139 mm. Beräkningar finns för golvbrunnens påverkan på betongbjälklags bärighet.
Enduce golvbrunn fungerar allra bäst tillsammans med termostatblandare vilket i princip innebär alla moderna duschblandare.
Återstömningsskyddens placering och skyddsnivå är verifierade av RISE med hänsyn till gällande standarder och branschregler. 
Ja, Enduce golvbrunn går att installera såväl i nybyggnation som befintliga fastigheter.