FAQ

Här har vi samlat svar på vanliga frågor och fördjupande information om
vår produkt och annat som är relevant.

Kategorier:
Hur du utformar duschplatsen och var du placerar duschrummets ventilation är viktiga faktorer som påverkar hur energieffektiv och bekväm duschupplevelsen blir.
Anslutningen av tätskikt mot Enduce E1 sker via traditionella klämramsanslutningar för antingen tätskiktsfolie för klinkergolv, eller för plastmatta.
Vad gäller betongbjälklag så bör täckskiktet av betong under golvbrunn vara ca 70 mm för att säkerställa brand EI 60 utan vidare brandtester eller värmeledningsberäkningar.
Varm- och kallvatten ansluts i golvbrunnens kopplingslåda via PEX-slang i 25 mm tomrör via typtestade skåpsgenomföringar.
Bjälklagsdjupet för golvbrunnen Enduce E1 är 138 mm, med en totalhöjd upp till överkant av golvbrunnsfläns 174 mm.
I princip alla moderna duschblandare är termostatblandare och Enduce golvbrunn fungerar allra bäst tillsammans med just termostatblandare.  
Såväl kallvattenanslutningen som varmvattenanslutningen till Enduce golvbrunn är utformade för att garantera vattensäkra anslutningar.
Ja, Enduce golvbrunn går att installera såväl i nybyggnation som befintliga fastigheter.